Đang gửi...

ĐỊA ĐIỂM LÀM SỔ ĐỎ TẠI QUẬN 12 TP HỒ CHÍ MINH

1. Sổ đỏ là gì?

Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất (Theo khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013 - sau đây gọi tắt là Sổ đỏ).

Như vậy, Sổ đỏ là từ mà người dân thường sử dụng để gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất căn cứ vào màu sắc của giấy chứng nhận.

Tuy từ Sổ đỏ không có giá trị pháp lý nhưng chúng tôi vẫn sử dụng nhằm thuận tiện cho việc tiếp cận và dễ hiểu của người dân trong quá trình xin cấp Giấy chứng nhận.

Từ ngày 10/12/2009 đến nay, khi người dân đề nghị cấp Sổ đỏ cho đất, tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước sẽ cấp chung 01 loại sổ với tên gọi là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền ở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Tài sản được cấp Sổ đỏ gồm: Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm.

Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đề nghị chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản gắn liền với đất thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chỉ cấp duy nhất 01 quyển Sổ. Tại trang 02 của Sổ đỏ sẽ ghi đầy đủ thông tin về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Thủ tục nhà đất luôn đòi hỏi sự chặt chẽ và rõ ràng với các giấy tờ pháp lý bắt buộc, vì vậy khi sử dụng dịch vụ làm sổ đỏ nhanh tại Quận 12 – Thành phố Hồ Chí Minh của chúng tôi, khách hàng sẽ được đội ngũ chuyên viên, luật sư tư vấn tận tình, chi tiết về tình trạng hồ sơ, các giấy tờ pháp lý cần chuẩn bị và thủ tục thực hiện nhanh chóng.

2. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quận 12

 

 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quận 12 tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã phường và kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện

1. Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì chuẩn bị hồ sơ, dự thảo Tờ trình của Phòng Tài nguyên và Môi trường, dự thảo Quyết định của UBND Quận 12, viết Giấy chứng nhận và gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra.

2. Phòng Tài nguyên môi trường tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; thực hiện kiểm tra hồ sơ và trình UBND Quận 12 ký Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận.

3. Sau khi UBND Quận 12 ký Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận, trong thời hạn không quá (02) ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm: Gửi số liệu địa chính, tài sản gắn liền với đất đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Căn cứ vào thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất, Người đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính và nhận Giấy chứng nhận theo quy định. 

3Hồ sơ xin cấp sổ đỏ tại Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN) lần đầu bao gồm có: Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCN lần đầu; Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 16 của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất.

Đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng); Báo cáo rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01/ 7/2004; Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

Theo đó, đối với hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp GCN lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất; đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp GCN thì bao gồm: Đơn đăng ký, cấp GCN đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất; Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; GCN đã cấp đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm  nghĩa vụ tài chính khi đăng ký quyền sở hữu  tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật (nếu có).

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng.

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý gồm có: Đơn đăng ký đất đai được Nhà nước giao để quản lý; Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất để quản lý (nếu có); Sơ đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất được giao quản lý (nếu có).

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp GCN cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán gồm có: Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCN lần đầu; Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; Biên bản bàn giao nhà, đất; GCN đã cấp cho tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng để bán; trường hợp tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng để bán đã được cấp GCN đối với toàn bộ diện tích đất dự án mà chưa chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì chỉ nộp Giấy chứng nhận trong lần làm thủ tục cấp GCN cho người mua căn hộ đầu tiên; Giấy tờ chứng minh việc nhận chuyển nhượng được thực hiện tại sàn giao dịch bất động sản từ sau ngày 10/12/2009 đối với địa phương đã có sàn giao dịch bất động sản.

 

​​​​​​​

 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ làm sổ đỏ, hợp pháp hóa nhà đất tại Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- Tư vấn pháp lý cho khách hàng tại Quận 12 trước khi thực hiện dịch vụ cấp mới sổ đỏ:

  • Tư vấn những điều kiện để được nhà nước cấp sổ đỏ;
  • Tư vấn các thủ tục, trình tự, thẩm quyền cấp mới sổ đỏ;
  • Tư vấn cho các bên về việc chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho việc cấp mới sổ đỏ;
  • Chuẩn hoá hồ sơ, tài liệu xin cấp mới sổ đỏ, làm sổ đỏ;
  • Tư vấn liên quan khác theo yêu cầu khách hàng.

- Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục xin cấp mới sổ đỏ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

  • Tiến hành kê khai Hồ sơ xin làm sổ đỏ cho khách hàng;
  • Đại diện khách hàng nộp Hồ sơ xin cấp mới sổ đỏ, chuyển nhượng, thừa kế nhận di sản...;
  • Theo dõi hồ sơ và các thông báo kịp thời trả lời của các cơ quan liên quan;
  • Đại diện nhận Sổ đỏ tại Quận 12 cho khách hàng;

Nếu quý khách hàng mong muốn được giúp đỡ và sử dụng dịch vụ hợp thức hóa nhà đất tại Quận 12, đừng ngần ngại liên hệ với Luật Doanh Trí. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và mang đến cho Quý khách hàng dịch vụ tốt nhất.

Xin vui lòng liên hệ theo hình thức sau :

Hotline: 0911.233.955 – 024.6293.8326

Email: luatdoanhtri @gmail.com

 

 

Liên hệ với chúng tôi