Đang gửi...

Tin tức

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 6/2021

Một số văn bản pháp luật mới được ban hành và có hiệu lực trong tháng 06/2021 gồm: - Nghị định số 43/2021/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; - Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; - Nghị định 23/2021/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 37 và Điều 39 Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; - Quyết định 1357/QĐ-TCHQ năm 2021 về Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành; - Thông tư 27/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành; - Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 5

Một số văn bản pháp luật mới được ban hành và có hiệu lực trong tháng 5/2021: Nghị định 53/2021/NĐ-CP Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021-2022 Quyết định 721/QĐ-TTg Phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) Quyết định 887/QĐ-BGTVT Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 140/2/2017 về việc phê duyệt kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam đến năm 2025 Thông tư 35/TT-BTC Quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030  Thông tư 36/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp quy định tại nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng 03 năm 2018; nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ Kế hoạch 128/KH-UBND về Hội nhập quốc tế thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 Quyết định 632/QĐ-BKHĐT Về lĩnh vực, tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành kế hoạch và đầu tư  Nghị định 2722/VBHN-BKHĐT Về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn 

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 04/2021

Một số văn bản pháp luật mới được ban hành và có hiệu lực trong tháng 04/2021 gồm: -Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp; - Quyết định 10/2021/QĐ-TTg quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành; - Thông tư 10/2020/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 132/2008/NĐ-CP và 74/2018/NĐ-CP về sử dụng mã số, mã vạch do Bộ Khoa học và Công nghê ban hành; -Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-P về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; - Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; -Thông tư 17/2021/TT-BTC năm 2021 sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiếm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành; - Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 03/2021

Một số văn bản pháp luật mới được ban hành và có hiệu lực trong tháng 03/ 2021 gồm: 1. Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật công chứng, có hiệu lực thi hành ngày 26/3/2021 thay thế cho Thông tư số  06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật công chứng; 2. Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Thông tư có hiệu lực thi hành ngày 25/3/2021; 3. Thông tư Số: 01/2021/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số: 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số: 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, có hiệu lực ngày 15/03/2021; 4. Nghị định số: 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, có hiệu lực thi hành: 30/03/2021 thay thế cho Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 05 năm 2014 quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; 5. Nghị định số: 05/2021/NĐ-CP ngày ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, có hiệu lực thi hành: 10/03/2021 thay thế cho Nghị định số: 102/2015/NĐ-CP ngày ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; 6. Nghị định số: 04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, có hiệu lực 10/03/2021. Nghị định này thay thế cho Nghị định số: 138/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; 7. Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025, có hiệu lực 15/03/2021.

ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ QUY ĐỊNH AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Hiện nay đối với thực trạng các quán ăn, cơ sở chế biến thực phẩm lơ là, không để tâm đến chất lượng và an toàn của sản phẩm. Dẫn tới việc người tiêu dùng bị ngộ độc, nhiễm độc phải nhập viện. Vụ việc các cháu học sinh bán trú ăn cơm ở trường bị ngộ độc tại tỉnh Ninh Bình là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người và các cơ quan chức năng. Dưới đây là điều kiện chung về quy định an toàn thực phẩm:

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10

Một số văn bản pháp luật liên quan đến nhiều mặt trong cuộc sống vừa được ban hành và có hiệu lực. Chúng ta cùng điểm qua một vài điểm đáng chú ý nhé!

Liên hệ với chúng tôi