Đang gửi...

Bất động sản và xây dựng

 

Pháp luật về Kinh doanh Bất động sản và xây dựng bao gồm các giao dịch liên quan đến Bất động sản, xây dựng  mua bán, đặt cọc, cho tặng và góp vốn bằng bất động sản, hay các giao dịch cho tặng, cho thuê, luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ và rủi ro về mặt pháp lý. Để phòng ngừa và hạn chế rủi ro, các Nhà đầu tư, doanh nghiệp luôn yêu cầu các luật sư tư vấn bất động sản, xây dựng tham gia thực hiện các giao dịch kinh doanh bất động sản tại Việt Nam,

 

Luật Doanh Trí tập hợp một đội ngũ chuyên gia pháp lý, luật sư có kiến thức sâu rộng, giàu kinh nghiệm và cókhả năng phán đoán và dự báo trước các kịch bản pháp lý có thể xảy ra để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất cho khách hàng. Luật Doanh Trí cung cấp các tư vấn pháp lý đối với mọi giai đoạn trong quy trình triển khai một dự án bất động sản, từ thủ tục đăng ký đầu tư; thẩm tra pháp lý các đối tác tiềm năng cho dự án (nếu có); xin giấy phép thực hiện dự án; mua đất; vấn đề của chủ nhà/người đi thuê; cung cấp tài chính cho dự án (thế chấp; cho vay…); yều cầu bồi thường bảo hiểm, cho đến tịch thu tài sản để thế nợ; bán/cho thuê; v.v…

 

Ngoài ra, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Phòng công chứng, Thừa phát lại, Tổ chức thẩm định giá, Tổ chức bán đấu giá để cung cấp giải pháp đồng bộ về:

 

1. Tư vấn pháp lý về kinh doanh bất động sản

 

Tư vấn về các chính sách và điều kiện pháp lý của Việt Nam về đầu tư kinh doanh bất động sản tại Việt Nam, đưa ra các cảnh báo khuyến cáo về các rào cản pháp lý đối với nhà đầu tư trong lĩnh vực này. Tư vấn và đưa ra các khả năng để nhận được giấy phép cho các dự án bất động sản của nhà đầu tư, và các giải pháp thay thế để nhận được sự phê chuẩn của nhà nước đối với các dự án bất động sản. Tư vấn về các hình thức pháp lý thích hợp để các nhà đầu tư tham gia đầu tư kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Cung cấp các ý kiến tư vấn cập nhật về tất cả các khía cạnh pháp lý liên quan đến các giao dịch bất động sản. Tư vấn pháp lý và soạn thảo các hợp đồng và các hồ sơ khác liên quan đến việc nhận chuyển nhượng và phát triển đất và các dự án bất động sản.

 

Đánh giá pháp lý về tình trạng pháp lý của các bất động sản và dự án bất động sản nhằm mục đích đưa ra và đề xuất những cấu trúc giao dịch thích hợp và điều kiện tiên quyết để thực hiện các giao dịch liên quan đến các bất động sản và dự án đó.

 

2. Tư vấn hợp đồng kinh doanh bất động sản và hỗ trợ đàm phán

 

 Soạn thảo các hợp đồng và hỗ trợ khách hàng đàm phán với các bên có liên quan (như chủ sở hữu bất động sản, chủ đầu tư dự án bất động sản, các bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền) về tất cả các vấn đề nhằm thực hiện các giao dịch bất động sản (bao gồm cả các giao dịch chuyển nhượng dự án bất động sản).

 

3. Soạn thảo hồ sơ cấp phép

 

Tư vấn cho khách hàng và soạn thảo các hồ sơ để nhận được các giấy phép, phê chuẩn liên quan của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các dự án bất động sản; Xem xét và rà soát các hồ sơ để bảo đảm việc tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

 

4. Đại diện thực hiện thủ tục cấp phép với Cơ quan Nhà nước

 

Đại diện và hỗ trợ khách hàng đệ trình lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hồ sơ xin cấp phép và hoàn tất các thủ tục để nhận được các phê duyệt, giấy phép cần thiết để đầu tư các dự án bất động sản và thực hiện các giao dịch bất động sản.

 

Liên hệ Hotline: 0911 233 955 hoặc Email: luatdoanhtri@gmail.com

 

Vui lòng xem thêm dịch vụ khác tại Luật Doanh Trí

 

Liên hệ với chúng tôi