Đang gửi...

Mỹ phẩm - Thực phẩm - Dược phẩm- Thiết bị y tế

Nhằm hỗ trợ các Nhà đầu tư trong và ngoài nước tuân thủ pháp luật và các điều kiện lưu hành tại Việt Nam về Mỹ phẩm, Thực phẩm, Dược phẩm và Thiết bị y tế, Luật Doanh Trí cung cấp ý kiến tư vấn, giải pháp để các sản phẩm của doanh nghiệp trong nước đảm bảm điều kiện lưu hành trên thị trường, các thủ tục để sản phẩm Mỹ phẩm, Thực phẩm, Dược phẩm và Thiết bị y tế nước ngoài được nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam.

Chúng tôi là một trong những công ty luật uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam với gần năm hoạt động trong lĩnh vực pháp lý và dịch vụ luật sư tư vấn. Chúng tôi đã gây dựng được niềm tin và thương hiệu của mình trong lòng khách hàng, suốt hơn thời gian qua sự đồng hành và tin tưởng của Khách hàng trong nước và quốc tế.

Đến với dịch vụ tư vấn pháp luật về lưu hành mỹ phẩm, thưucj phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế, Luật Doanh Trí cung cấp dịch vụ, giải pháp tổng thể bao gồm:

1. Tư vấn sản xuất và công bố mỹ phẩm

 • Tư vấn điều kiện và thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;
 • Tư vấn điều kiện và thủ tục Công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước;
 • Tư vấn điều kiện và thủ tục Công bố mỹ phẩm nước ngoài nhập khẩu tại Việt Nam;
 • Tư vấn tài liệu lưu trữ khi sản xuất và lưu hành mỹ phẩm tại Việt Nam;

2. Tư vấn sản xuất và lưu hành thực phẩm

 • Tư vấn đủ điều kiện và thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ;
 • Tư vấn đăng ký lưu hành thực phẩm bảo vệ sức khoẻ;
 • Tư vấp các yêu cầu và thủ tục cấp Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm;
 • Tư vấn lưu hành thực phẩm thông thường.

3. Tư vấn sản xuất và lưu hành dược phẩm

 • Tư vấn đủ điều kiện và thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc;
 • Tư vấn đủ điện kiện kinh doanh dược GDP;
 • Tư vấn đủ điều kiện kinh doanh bảo quản thuốc GSP;
 • Tư vấn đủ điều kiện phân phối và nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc;
 • Tư vấn đăng ký lưu hành thuốc chữa bệnh;
 • Tư vấn cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc chữa bệnh chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn;
 • Tư vấn đủ điều kiện sản xuất và đăng ký lưu hành vắc xin;
 • Tư vấn đủ điều kiện sản xuất và đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế;
 • Tư vấn đủ điều kiện sản xuất và đăng ký lưu hành sinh phẩm y tế.

4. Tư vấn sản xuất và lưu hành thiết bị y tế

 • Tư vấn đủ điều kiện và thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế;
 • Phân loại thiết bị y tế;
 • Công bố điều kiện áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A;
 • Tư vấn đăng ký lưu hành thiết bị y tế loại B, C, D;
 • Tư vấn điều kiện và thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị tế;
 • Tư vấ ncác yêu cầu và thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thiết y tế;
 • Tư vấn điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế;

Liên hệ Hotline: 0911 233 955 hoặc Email: luatdoanhtri@gmail.com

 

Vui lòng xem thêm dịch vụ khác tại Luật Doanh Trí

 

Liên hệ với chúng tôi