Đang gửi...

Giải quyết tranh chấp

Hoạt động tranh tụng và giải quyết tranh chấp tại Luật Doanh Trí bao gồm tranh tụng tại tòa tư pháp và/hoặc giải quyết thông qua trọng tài hoặc hòa giải thương mại. Đội ngũ nhân sự của chúng tôi có nhiều Luật sư, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong giải quyết tranh chấp, nhiều luật sư đã từng làm việc tại các cơ quan tư pháp hoặc đang là trọng tài viên, hòa giải viên được chứng nhận bởi các tổ chức huấn luyện quốc tế có uy tín như CIArb hay CEDR;

 

Trung bình hàng năm, đội ngũ nhân viên pháp lý của chúng tôi tham gia với tư cách là đại diện hoặc luật sư cho các khách hàng trong hơn 20 vụ án/vụ việc tại tòa án Việt Nam hoặc các tổ chức trọng tài trong nước cũng như quốc tế, như Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)  và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC). Bên cạnh đó, các luật sư hàng đầu của chúng tôi đã nhiều lần đóng vai trò là trọng tài viên, và hòa giải viên vụ việc, vì họ cũng là trọng tài viên và /hoặc hòa giải viên của Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC)…

 

Bằng tất cả sự tận tâm và đạo đức nghề nghiệp, chúng tôi cam kết bảo vệ tốt nhất lợi ích của khách hàng và bảo mật tuyệt đối thông tin vụ việc trong suốt quá trình giải quyết tranh chấpTrong lĩnh vực này, phạm vi dịch vụ của Luật Doanh Trí bao gồm:

 

1. Tư vấn pháp luật và soạn thảo hồ sơ pháp lý

  • Xem xét, rà soát, đánh giá các tranh chấp và tư vấn cho khách hàng về tất cả các khía cạnh có liên quan của tranh chấp, phân tích về các điểm mạnh, điểm yếu và các rủi ro trọng yếu.
  • Cung cấp cho khách hàng các tư vấn thực tiễn về kế hoạch hành động và các biện pháp có thể để giải quyết tranh chấp.
  • Chuẩn bị giấy yêu cầu, đơn khởi kiện, đơn phản tố, v.v. và tất cả các hồ sơ khác nhằm giải quyết tranh chấp.
  • Xem xét, rà soát, đánh giá và đưa ra những ý kiến tư vấn về các hồ sơ hiện có liên quan đến tranh chấp, bao gồm các chứng cứ và bằng chứng.

2. Đại diện ngoài tố tụng

Đại diện cho khách hàng trong việc đàm phán, thương lượng và hòa giải ngoài tố tụng với các bên có liên quan đến tranh chấp.

3. Tranh tụng tại Toà án/Trọng tài thương mại

Luật sư chúng tôi sẽ là người đại diện theo ủy quyền hoặc là luật sư bảo vệ của khách hàng trước tòa án và trọng tài tại Việt Nam tại tất cả các bước, các giai đoạn tố tụng.

Trong hoạt động trọng tài và hòa giải thương mại, các dịch vụ của chúng tôi bao gồm soạn thảo các điều khoản trọng tài / hòa giải trong các hợp đồng thương mại, đại diện cho các khách hàng trong nước và quốc tế với tư cách là nguyên đơn và bị đơn trong tố tụng trọng tài và thủ tục tố tụng trọng tài đặc biệt, đóng vai trò là trọng tài viên hoặc tổ chức trọng tài, và khi cần thiết, tư vấn về việc thi hành phán quyết trọng tài và kết quả hòa giải thành theo pháp luật của Việt Nam.

Liên hệ Hotline: 0911 233 955 hoặc Email: luatdoanhtri@gmail.com

 

Vui lòng xem thêm dịch vụ khác tại Luật Doanh Trí

 

Liên hệ với chúng tôi