Đang gửi...

Doanh nghiệp và thương mại

Luật Doanh Trí định hướng trọng tâm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý về "Doanh nghiệp và Thương mại". Chúng tôi là đơn vị duy nhất cung cấp các giải pháp kinh doanh toàn diện, tuân thủ pháp luật, hiệu quả và kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh và phù hợp với mục tiêu, định hướng chiến lược kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Đội ngũ chuyên gia pháp lý về doanh nghiệp và thương mại của Luật Doanh Trí cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu bao gồm vấn đề về lao động, lương và phúc lợi, môi trường kinh doanh, sở hữu trí tuệ, tài chính, và pháp luật thuế. Chúng tôi cam kết hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề trên khi phát sinh trong quá trình giao dịch. Tạo nền tảng cho doanh nghiệp tự tin hoạt động trên mọi quốc gia và tận dụng tối đa các cơ hội kinh doanh.

Luật Doanh Trí cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên sâu về (i) Tuân thủ pháp luật và quản trị doanh nghiệp, (ii) Tuân thủ trong giao dịch và hoạt động thương mại, bao gồm các hoạt động sau:

1. Tư vấn thành lập doanh nghiệp và thay đổi đăng ký kinh doanh

  • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp
  • Tư vấn mức vốn điều lệ và cơ cấu góp vốn của các thành viên, cổ đông
  • Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị trong doanh nghiệp điều hành
  • Tư vấn tổ chức lại và chuyển đổi, chia tách, sáp nhập doanh nghiệp.

2. Tư vấn pháp luật về thương mại và cạnh tranh 

  • Nghiên cứu và đưa ra ký kiến pháp lý giúp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh để giảm thuế nhập khẩu và các loại thuế khác tại Việt Nam như thuế VAT, tiêu thụ đặc biệt.
  • Nghiên cứu , tư vấn và soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế để bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nhân Việt Nam trong các giao dịch quốc tế.
  • Tư vấn pháp luật về cạnh tranh, các biện pháp tránh vi phạm cạnh tranh
  • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ và giải trình hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm
  • Tư vấn và thực hiện thủ tục thông báo tập trung kinh tế
  • Đại diện giải trình quyền hợp pháp và khiếu nại hành vi vi phạm luật cạnh tranh

3. Tư vấn về hoạt động tuân thủ của doanh nghiệp

Tư vấn về các khía cạnh liên quan đến pháp chế và xây dựng hệ thống tuân thủ đối với tất cả các hình thức hiện diện thương mại, như TNHH, Cổ phần, chi nhánh, văn phòng đại diện, v.v.

4. Tư vấn pháp lý về thương mại và các hợp đồng giao dịch

Soạn thảo và/hoặc đàm phán các loại hợp đồng thương mại như liên doanh, hợp đồng thuê, mua, mua bán, phân phối, đại lý, dịch vụ, v.v.

Luật Doanh Trí cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp những giải pháp pháp lý và hiệu quả nhất. 

Liên hệ Hotline: 0911 233 955 hoặc Email: luatdoanhtri@gmail.com

 

Vui lòng xem thêm dịch vụ khác tại Luật Doanh Trí

 

Liên hệ với chúng tôi