Đang gửi...

Dịch vụ

Bằng sự tận tâm và chân thành, Luật Doanh Trí đã trở thành người bạn đồng hành, người bảo trợ pháp lý tin cậy nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Trên cơ sở các ý kiến tư vấn và hỗ trợ pháp lý của Luật Doanh Trí, nhiều vụ việc tư vấn và tranh tụng đã thành công, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu khách hàng, Luật doanh trí hiện đang cung cấp dịch vụ sau:

1. Tư vấn đầu tư

2. Tư vấn Doanh nghiệp và Thương mại

3. Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

4. Tư vấn pháp luật bất động sản và xây dựng

5. Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp

6. Tư vấn Luật Tài Chính, Ngân hàng, Kinh doanh bảo hiểm

7. Tư vấn sở hữu trí tuệ

8. Tư vấn sản xuất và lưu hành Thuốc, Thiết bị y tế, Mỹ phẩm, Thực phẩm

Liên hệ với chúng tôi