Đang gửi...

Điều kiện bảo hộ quyền tác giả

Trên thực tế, để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì phải phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể do pháp luật quy định. Luật Doanh trí xin gửi tới Quý khách hàng bài viết về điều kiện bảo hộ quyền tác giả để Quý khách hàng có thể nắm được các thông tin và chủ động bảo vệ quyền lợi của mình một cách thiết thực nhất.

1. Chủ thể đăng ký quyền tác giả

- Tác giả (Người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm).  

- Chủ sở hữu quyền tác giả.

- Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả bao gồm:

● Tổ chức, cá nhân Việt Nam.

● Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác.

● Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Đối tượng được đăng ký quyền tác giả

Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

- Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác.

- Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác.

- Tác phẩm báo chí.

- Tác phẩm âm nhạc.

- Tác phẩm sân khấu.

- Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh).

- Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng.

- Tác phẩm nhiếp ảnh.

- Tác phẩm kiến trúc.

- Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.

- Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian.

- Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

3. Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả

- Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin.

- Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó.

- Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

4. Điều kiện đăng ký quyền tác giả

-  Tác phẩm phải có tính sáng tạo

● Trong các văn bản pháp luật quốc tế và văn bản pháp luật của Việt Nam đều chưa có một quy định cụ thể về tính sáng tạo của tác phẩm.

● Tuy nhiên, căn cứ theo Hiệp định TRIPS và Công ước Berne thì mỗi quốc gia thành viên được quyền tự quyết trong việc xác định mức độ sáng tạo cần thiết để sản phẩm trí tuệ được bảo hộ quyền tác giả mà theo đó cần thoả mãn tính sáng tạo trí tuệ (intellectual creation), được quy định thành tính sáng tạo (creativity) hoặc tính nguyên gốc (originality).

● Quy định về tính sáng tạo của tác phẩm trong pháp luật Việt Nam có thể được hiểu là hoạt động sáng tạo trí tuệ được tạo ra lần đầu tiên và trực tiếp bởi tác giả, không sao chép từ các tác phẩm của người khác.

- Tác phẩm phải được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định

● Mọi sản phẩm sáng tạo trí tuệ đều bắt đầu từ ý tưởng sáng tạo. Những ý tưởng này chỉ là từ duy nên con người chỉ có thể tiếp cận và hưởng trí của những ý tưởng sáng tạo nếu những ý tưởng sáng tạo được bộc lộ và chứa đựng dưới phương tiện và hình thức nhất định. Do đó, Luật sở hữu trí tuệ không bảo hộ ý tưởng mà chỉ bảo hộ hình thức thể hiện ý tưởng. Hay nói cách khác là chỉ bảo hộ sản phẩm đã được thể hiện dưới một dạng hình thức, vật chất nhất định.

● Sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học chỉ được công nhận là tác phẩm nếu được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định (hay còn được gọi là vật chất hóa).

Ví dụ: tác phẩm thơ, truyện thể hiện dưới dạng những trang viết; tác phẩm điện ảnh dưới dạng những thước phim, tác phẩm tạo hình thể hiện dưới dạng hình khối, đường nét với các dạng vật chất như gỗ, đá,… Hình thức thể hiện của những sáng tạo trong lĩnh vực văn học, khoa học và nghệ thuật rất phong phú, đa dạng: từ lá cây, gỗ, đá, giấy đến đĩa bộ nhớ RAM máy tính, CD – ROM.

- Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào.

 

Trên đây là các thông tin về điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Để biết thêm chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp Luật Doanh Trí.

Hotline: 0911.233.955

Email: luatdoanhtri@gmail.com

Luật Doanh Trí rất hân hạnh được đồng hành và hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Liên hệ với chúng tôi