Đang gửi...

Thủ tục đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải

Tổ chức, cá nhân kinh doanh, nhập khẩu chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải (sau đây viết tắt là chế phẩm sinh học) phải được cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học do Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

1. Chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải là gì?

Đây là sản phẩm có nguồn gốc sinh học được dùng để xử lý chất thải gồm: vi sinh vật, enzym và các chất chiết suất từ động vật, thực vật và vi sinh vật, không bao gồm các sinh vật biến đổi gen.

2. Các chế phẩm sinh học phải đăng ký lưu hành

- Chế phẩm sinh học sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu chưa có tên trong Danh mục chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam.

- Chế phẩm sinh học có tên trong Danh mục chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam nhưng có thay đổi về thành phần hoặc hàm lượng các hoạt chất trong chế phẩm sinh học làm ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý và tính an toàn đối với sức khỏe con người và sinh vật.

3. Hoàn thành đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học

A. Hồ sơ đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học

- Văn bản đề nghị đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học

- Bản sao Giấy đăng ký doanh nghiệp

- Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học

- Phiếu kết quả kiểm nghiệm hoặc phân tích chất lượng chế phẩm sinh học

- Bản tóm tắt giới thiệu chế phẩm sinh học

- Biên bản đánh giá của Hội đồng khoa học cấp quản lý đối với những chế phẩm sinh học là kết quả đề tài nghiên cứu khoa học.

- Kết quả thử hoặc khảo nghiệm chế phẩm sinh học (nếu có).

- Nhãn, hình thức bao gói chính thức đề nghị lưu hành kèm theo tờ hướng dẫn bảo quản, sử dụng và những cảnh báo rủi ro đối với sức khỏe con người và sinh vật.

- Văn bằng bảo hộ sáng chế hoặc cam kết không vi phạm các qui định về sở hữu trí tuệ; Giấy phép lưu hành chế phẩm sinh học do cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất cấp đối với chế phẩm sinh học nhập khẩu.

- Kế hoạch khảo nghiệm chi tiết.

B. Cách thức nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân lập 07 bộ hồ sơ đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Tổng cục Môi trường để tổ chức xem xét, đánh giá, cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học.

C. Trình tự giải quyết

Bước 1: Nộp hồ sơ

Bước 2: TCMT ra văn bản về chương trình giám sát kiểm tra kế hoạch khảo nghiệm;

Bước 3: Tiến hành khảo nghiệm tại cơ sở khảo nghiệm đã kí hợp đồng;

Bước 4: Đoàn kiểm tra giám sát tại cơ sở khảo nghiệm;

Bước 5: Khảo nghiệm xong sẽ có báo cáo khảo nghiệm gửi TCMT;

Bước 6: TCMT tiến hành thành lập Hội đồng khoa học chuyên ngành đánh giá hồ sơ;

Bước 7: Cấp giấy chứng nhận.

C. Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng thông qua kết quả và không phải chỉnh sửa, bổ sung, Tổng cục Môi trường xem xét, quyết định cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học;

-  Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học có hiệu lực không quá 60 tháng, kể từ ngày cấp.

Trên đây là tư vấn của Luật Doanh Trí về “Thủ tục đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải”. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải, vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Doanh Trí qua các hình thức sau:

Hotline: 0911.233.955 

Email: luatdoanhtri@gmail.com

Gói dịch vụ đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải của Luật Doanh Trí bao gồm:

- Tư vấn sơ bộ cho Quý khách hàng về các vấn đề pháp lý liên quan đến điều kiện và thủ tục đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải.

- Soạn thảo các loại giấy tờ, hồ sơ cần thiết cho Quý khách hàng.

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và môi trường.

- Đại diện Quý khách hàng theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ từ phía Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và môi trường

- Đại diện Quý khách hàng nhận Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm  sinh học trong xử lý chất thải tại Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và môi trường và bàn giao lại cho Quý khách hàng

Luật Doanh Trí rất hân hạnh khi được đồng hành và hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Liên hệ với chúng tôi