Đang gửi...

ĐỊA ĐIỂM TƯ VẤN LƯU HÀNH CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG CHO CÔNG TY HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM

Chế phẩm diệt côn trùng (muỗi, ruồi, kiến, gián, bọ chét…) dùng trong gia dụng và y tế là những sản phẩm chứa hoạt chất diệt côn trùng có nguồn gốc từ tự nhiên hay tổng hợp. Các chế phẩm này ngày càng được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam. Trước đây, chế phẩm diệt côn trùng dùng trong gia dụng chủ yếu là nhang (hương) muỗi hoặc bình xịt diệt muỗi. Hiện nay, các mặt hàng này rất đa dạng về chủng loại, tác dụng như nhang muỗi, bình xịt muỗi, tẩm hóa chất bốc hơi xua muỗi, vòng đeo tay xua muỗi, chế phẩm phun tồn lưu, mùa nóng, mùa lạnh diệt côn trùng… Cùng với đó nhiều cơ sở kinh doanh sản xuất chế phẩm này cũng được thành lập và đi vào hoạt động. Đó không chỉ là những doanh nghiệp trong nước mà còn là những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay 100% vốn nước ngoài. Chính vì xu hướng phát triển trong ngành chế phẩm nói chung, ngày hôm nay Luật Doanh Trí sẽ mang tới cho Quý khách hàng những thông tin cần thiết liên quan tới bài viết liên quan tới vấn đề: “Địa điểm tư vấn lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn cho công ty Hàn Quốc tại Việt Nam”.

1. Khái quát chung về chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng

Khái niệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn đã được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 91/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được hiểu là: sản phẩm có chứa hoạt chất diệt côn trùng, diệt khuẩn, có tên thương mại riêng và được sử dụng trực tiếp để diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (sau đây gọi tắt là chế phẩm).

2. Điều kiện đăng ký lưu hành

  • Đối với chế phẩm đăng ký lưu hành

- Độc tính của chế phẩm không thuộc nhóm Ia, Ib theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới đối với chế phẩm diệt côn trùng hoặc nhóm I, II theo phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất – GHS.

- Không được chứa hoạt chất có tên trong danh mục cấm sử dụng trong chế phẩm.

- Chế phẩm có chứa hoạt chất thuộc danh mục hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm thì chỉ được đăng ký lưu hành với phạm vi sử dụng đã được quy định.

- Được sản xuất tại cơ sở đã công bố đủ điều kiện sản xuất (đối với chế phẩm sản xuất trong nước) hoặc có Giấy chứng nhận lưu hành tự do (đối với chế phẩm nhập khẩu).

  • Điều kiện đối với cơ sở đứng tên đăng ký lưu hành mới chế phẩm

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong nước là chủ sở hữu chế phẩm hoặc văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam mà thương nhân đó là chủ sở hữu chế phẩm;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong nước được chủ sở hữu chế phẩm ủy quyền đăng ký;

- Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được chủ sở hữu chế phẩm ủy quyền đăng ký.

3. Hồ sơ đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Quý khách hàng nộp 01 bộ bản giấy kèm theo bản điện tử định dạng PDF bao gồm các giấy tờ sau:

– Văn bản đề nghị đăng ký lưu hành mới;

– Giấy tờ về tư cách pháp nhân của cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất;

– Giấy ủy quyền thực hiện việc đăng ký lưu hành trừ các trường hợp sau:

  • Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong nước là chủ sở hữu chế phẩm hoặc văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Mà thương nhân đó là chủ sở hữu chế phẩm;
  • Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong nước được chủ sở hữu chế phẩm ủy quyền đăng ký;
  • Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được chủ sở hữu chế phẩm ủy quyền đăng ký.

– Tài liệu kỹ thuật của chế phẩm đề nghị đăng ký;

– Kết quả kiểm nghiệm thành phần và hàm lượng hoạt chất trong chế phẩm (được bổ sung cùng Phiếu trả lời kết quả khảo nghiệm);

– Phiếu trả lời kết quả khảo nghiệm (được bổ sung sau khi Bộ Y tế có văn bản cho phép khảo nghiệm);

– Mẫu nhãn của chế phẩm;

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS (đối với chế phẩm nhập khẩu);

– Tài liệu, kết quả nghiên cứu về an toàn và hiệu lực hoặc khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới hoặc các tổ chức quốc tế tương đương. Về việc sử dụng chế phẩm trong lĩnh vực gia dụng và y tế (đối với chế phẩm có chứa hoạt chất hoặc có dạng sản phẩm lần đầu tiên đăng ký tại Việt Nam).

4. Trình tự thủ tục đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Bước 1: Cơ sở đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nộp hồ sơ đến Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế.

Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký lưu hành mới và phí thẩm định hồ sơ cho phép khảo nghiệm, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế gửi cho cơ sở đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 04 của tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP.

Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế thông báo bằng văn bản cho cơ sở đăng ký lưu hành mới về việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc cho phép hoặc không cho phép khảo nghiệm.

Trường hợp có yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ghi trên văn bản cơ sở đăng ký phải hoàn chỉnh hồ sơ, giải trình rõ những nội dung bổ sung, sửa đổi bằng văn bản và gửi về Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế.

Bước 4: Nếu không còn yêu cầu sửa đổi, bổ sung,Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế phải có thông báo bằng văn bản cho cơ sở đăng ký về việc cho phép hoặc không cho phép khảo nghiệm.

Bước 5: Sau khi có văn bản cho phép khảo nghiệm, cơ sở đăng ký có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm nghiệm, khảo nghiệm theo quy định tại Chương II Nghị định số 91/2016/NĐ-CP và nộp kết quả kiểm nghiệm, khảo nghiệm để bổ sung vào hồ sơ cùng với phí thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành mới trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ghi trên công văn cho phép khảo nghiệm.

Bước 6: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế thông báo bằng văn bản cho cơ sở đăng ký về việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, không cấp số đăng ký lưu hành hoặc cấp số đăng ký lưu hành.

5. Dịch vụ đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn cho Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tại

Luật Doanh Trí là một trong những đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn hàng đầu cho Doanh nghiệp tại Việt Nam. Gói dịch vụ đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn của Luật Doanh Trí bao gồm:

- Tư vấn sơ bộ cho Quý khách hàng về các vấn đề pháp lý liên quan đến điều kiện và thủ tục đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn.

- Soạn thảo các loại giấy tờ, hồ sơ cần thiết cho Quý khách hàng.

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn tại Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế.

- Đại diện Quý khách hàng theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ từ phía Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế.

- Đại diện Quý khách hàng nhận Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn từ Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế và bàn giao lại cho Quý khách hàng.

Trên đây là những tư vấn cũng như những dịch vụ mà Luật Doanh Trí mang tới cho Quý khách hàng đối với thủ tục đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn của công ty Hàn Quốc tại Việt Nam. Với kinh nghiệm nhiều năm hợp tác với các công ty lớn nhỏ trong việc đăng ký lưu hành chế phẩm, Luật Doanh Trí là một lựa chọn hoàn hảo và đáng tin cậy của Doanh nghiệp. Nếu có bất cứ thắc mắc nào trong quá trình thực hiện thủ tục, Quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline: 0911233955

Email: luatdoanhtri@gmail.com

Trụ sở chính: 146 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh- Công ty TNHH Tư vấn Luật Doanh Trí: D22, Đường số 7, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM

Luật Doanh Trí rất hân hạnh được đồng hành cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

 

 

Liên hệ với chúng tôi