Đang gửi...

Cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa

Hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, tư nhân và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác. Phòng khám đa khoa là một loại trong các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh trong hệ thống này. Để được cấp phép hoạt động phòng khám đa khoa cần thực hiện những thủ tục gì? Bài viết dưới đây sẽ gíup bạn có câu trả lời.

1. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa

- Phải có ít nhất là 30 giường bệnh;

- Quy mô phòng khám đa khoa:

  • Có ít nhất 02 trong 04 chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi;
  • Có bộ phận cận lâm sàng (xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh).

- Cơ sở vật chất: Có phòng cấp cứu, phòng lưu người bệnh, phòng khám chuyên khoa và phòng tiểu phẫu (nếu thực hiện tiểu phẫu). Các phòng khám trong phòng khám đa khoa phải có đủ diện tích để thực hiện kỹ thuật chuyên môn.

- Thiết bị y tế: Có hộp thuốc chống sốc và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa.

- Nhân sự:

  • Số lượng bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh hành nghề cơ hữu phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số bác sỹ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám đa khoa.
  • Người phụ trách các phòng khám chuyên khoa và bộ phận cận lâm sàng (xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh) thuộc Phòng khám đa khoa phải là người làm việc cơ hữu tại phòng khám.

2. Hoàn thành thủ tục cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa

A. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động

- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự

- Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

 B. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa

- Cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Y tế nơi cơ sở đặt trụ sở

- Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động, Sở Y tế thực hiện như sau:

  • Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận gửi cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động Phiếu tiếp nhận hồ sơ;
  • Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thì trong thời hạn 03 ngày, tính từ thời điểm nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận gửi cho cơ sở  Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải xem xét để cấp giấy phép hoạt động trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động chưa hợp lệ thì thực hiện như sau:

  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động để hoàn chỉnh hồ sơ.
  • Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, cơ sở  phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
  • Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, sửa đổi, nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì phải cấp giấy phép hoạt động, nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trên đây là tư vấn của Luật Doanh Trí đối với vấn đề “Cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa”. Nếu quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Doanh Trí qua các hình thức sau:

Holine: 0911.233.955

Email: luatdoanhtri@gmail.com

Gói dịch vụ Cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa của Luật Doanh Trí bao gồm:

- Tư vấn sơ bộ cho Quý khách hàng về các vấn đề pháp lý liên quan đến điều kiện và thủ tục cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa

- Soạn thảo các loại giấy tờ, hồ sơ cần thiết cho Quý khách hàng.

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa.

- Đại diện Quý khách hàng theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ.

Luật Doanh Trí rất hân hạnh khi được đồng hành và hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

 

 

Liên hệ với chúng tôi