Đang gửi...

Dịch vụ

Bằng sự tận tâm và chân thành, Luật Doanh Trí đã trở thành người bạn đồng hành, người bảo trợ pháp lý tin cậy nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Trên cơ sở các ý kiến tư vấn và hỗ trợ pháp lý của Luật Doanh Trí, nhiều vụ việc tư vấn và tranh tụng đã thành công, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu khách hàng, Luật doanh trí hiện đang cung cấp dịch vụ sau:

1. Tư vấn đầu tư 

2. Tư vấn doanh nghiệp và thương mại

3. Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

4. Tư vấn bất động sản và xây dựng

5. Tư vấn giải quyết tranh chấp

6. Tư vấn tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

7. Tư vấn sở hữu trí tuệ

8. Tư vấn Thuốc, Thiết bị y tế, Mỹ Phẩm, Thực phẩm

Liên hệ với chúng tôi