Đang gửi...

Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

Luật Doanh Trí từng tham gia tư vấn cho các khách hàng là các nhà tài trợ, các tổ chức tín dụng, các bên bảo lãnh, được bảo lãnh hoặc các bên vay thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm trong nhiều giao dịch tài chính, ngân hàng trong nước và quốc tế, bao gồm cả cho vay thương mại, tài trợ mua tài sản, tài trợ dự án, cấu trúc nợ, tái tài trợ, giao dịch ký quỹ/phong tỏa, thuê mua, cho thuê tài chính…

Phạm vi dịch vụ của Luật Doanh Trí bao gồm:

1. Lĩnh vực tài chính

  • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng, các tài liệu hợp đồng cho giao dịch phát hành trái phiếu, uỷ thác đầu tư...
  • Tư vấn pháp lý về các giao dịch tài chính, cho vay tài chính, phương án tái cấu trúc nợ và xây dựng hệ thống tài chính trong doanh nghiệp.

2. Lĩnh vực ngân hàng

  • Soạn thảo, rà soát, đánh giá và/hoặc đàm  phán tất cả các loại hợp đồng của giao dịch  cho vay, thế chấp, tài trợ vốn,
  • Tư vấn cấu trúc cho giao dịch tài chính và tư vấn các khía cạnh pháp lý của giao dịch tài chính/ngân hàng, trong đó xử lý cả các khía cạnh về thuế, quản lý ngoại hối, thủ tục, luật áp dụng, giải quyết tranh chấp, v.v. và cung cấp các đề xuất thực tiễn cho việc giải quyết các vướng mắc của giao dịch.
  • Đưa ra các ý kiến pháp lý từ góc độ luật pháp Việt Nam cho các giao ngân hàng. ngân hàng; soạn thảo các tài liệu hợp đồng và hồ sơ tăng vốn cho các ngân hàng thương mại.

3. Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

  • Tư vấn về thành lập các doanh nghiệp nghiệp bảo hiểm, thay đổi nội dung cấp phép, xây dựng chính sách phù hợp với Luật Kinh doanh bảo hiểm và thị trường bảo hiểm cạnh tranh.
  • Soạn hồ sơ tăng vốn điều lệ, hồ sơ thành lập chi nhánh và các thay đổi khác của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bảo hiểm.
  • Rà soát và cho ý kiến pháp lý về các quy định trong hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và hợp đồng tái bảo hiểm.

Rất hân hạnh được đồng hành và hợp tác cùng Quý khách!

Liên hệ Hotline: 0911 233 955 hoặc Email: luatdoanhtri@gmail.com

Vui lòng xem thêm dịch vụ khác tại Luật Doanh Trí

Liên hệ với chúng tôi