Đang gửi...

Bất động sản và xây dựng

Luật Doanh Trí tư vấn pháp lý và hỗ trợ thủ tục trong tất cả các loại dự án và giao dịch bất động sản. Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

1. Tư vấn pháp lý:

  • Tư vấn về các chính sách và quy định pháp luật của Việt Nam về kinh doanh bất động sản tại Việt Nam, đưa ra các cảnh báo khuyến cáo về các rào cản, rủi ro pháp lý đối với nhà đầu tư trong lĩnh vực này.
  • Tư vấn và đưa ra các khả năng để nhận được giấy phép cho các dự án bất động sản của nhà đầu tư, và các giải pháp thay thế để nhận được sự phê chuẩn của nhà nước đối với các dự án bất động sản.
  • Tư vấn về các hình thức pháp lý thích hợp để các nhà đầu tư tham gia đầu tư kinh doanh bất động sản tại Việt Nam đưa ra các khuyến nghị về tất cả các khía cạnh pháp lý liên quan đến các giao dịch bất động sản.
  • Tư vấn pháp lý và soạn thảo các hợp đồng và các hồ sơ liên quan đến việc nhận chuyển nhượng và phát triển đất và các dự án bất động sản.

2. Soạn thảo hồ sơ cấp phép:

  • Tư vấn cho khách hàng và soạn thảo các hồ sơ để nhận được các giấy phép, phê chuẩn liên quan của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các dự án bất động sản;
  • Xem xét và rà soát các hồ sơ để bảo đảm việc tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Hỗ trợ hồ sơ đề nghị cấp phép, chứng nhận:

  • Đại diện và hỗ trợ khách hàng đệ trình lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hồ sơ xin cấp phép;
  • Hoàn tất các thủ tục để nhận được các phê duyệt, giấy phép cần thiết để đầu tư các dự án bất động sản và thực hiện các giao dịch bất động sản.

4. Soạn thảo, rà soát hợp đồng và hỗ trợ đàm phán trong các giao dịch bất động sản:

  • Soạn thảo các hợp đồng và hỗ trợ khách hàng đàm phán với các bên có liên quan (như chủ sở hữu bất động sản, chủ đầu tư dự án bất động sản, các bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
  • Đưa ra các khuyến nghị, chỉ dẫn về tất cả các vấn đề nhằm thực hiện các giao dịch bất động sản (bao gồm cả các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng, giao dịch chuyển nhượng dự án bất động sản).

Rất hân hạnh được đồng hành và hợp tác cùng Nhà đầu tư!

Liên hệ Hotline: 0911 233 955 hoặc Email: luatdoanhtri@gmail.com

Vui lòng xem thêm dịch vụ khác tại Luật Doanh Trí

Liên hệ với chúng tôi