Đang gửi...

Giải quyết tranh chấp

Luật Doanh Trí đại diện cho khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại tại tòa án và/hoặc trọng tài và/hoặc các kênh thỏa thuận giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng. Phạm vi dịch vụ của Luật Doanh Trí bao gồm:

1. Tư vấn và soạn thảo hồ sơ:

  • Xem xét, rà soát, đánh giá các tranh chấp và tư vấn cho khách hàng về tất cả các khía cạnh có liên quan của tranh chấp, phân tích về các điểm mạnh, điểm yếu và các rủi ro trọng yếu.
  • Cung cấp cho khách hàng các tư vấn thực tiễn về kế hoạch hành động và các biện pháp có thể để giải quyết tranh chấp.
  • Chuẩn bị giấy yêu cầu, đơn khởi kiện, đơn phản tố, v.v. và tất cả các hồ sơ khác nhằm giải quyết tranh chấp.
  • Xem xét, rà soát, đánh giá và đưa ra những ý kiến tư vấn về các hồ sơ hiện có liên quan đến tranh chấp, bao gồm các chứng cứ và bằng chứng.

2. Đại diện ngoài tố tụng: Đại diện cho khách hàng trong việc đàm phán, thương lượng và hòa giải ngoài tố tụng với các bên có liên quan đến tranh chấp.

3. Tranh tụng tại tòa án/ trọng tài: Luật sư chúng tôi sẽ là người đại diện theo ủy quyền hoặc là luật sư bảo vệ của khách hàng trước tòa án và trọng tài tại Việt Nam tại tất cả các bước, các giai đoạn tố tụng.

Rất hân hạnh được đồng hành và hỗ trợ Quý khách!

Liên hệ Hotline: 0911 233 955 hoặc Email: luatdoanhtri@gmail.com

Vui lòng xem thêm dịch vụ khác tại Luật Doanh Trí

Liên hệ với chúng tôi