Đang gửi...

Giấy phép kinh doanh

Công bố thực phẩm chức năng

Để sản phẩm thực phẩm chức năng được phép lưu hành hợp pháp trên thị trường Việt Nam yêu cầu bắt buộc nhà sản xuất hoặc đơn vị phân phối phải Công bố thực phẩm chức năng với các cơ quan chức năng cụ thể là tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Bộ Y tế.

Đăng ký lưu hành thực phẩm chức năng

Đăng ký lưu hành thực phẩm chức năng là một khâu bắt buộc khi muốn kinh doanh và lưu hành tự do sản phẩm này trên thị trường. Nó như một sự cam kết về chất lượng của sản phẩm và cũng là quy định bắt buộc của nhà nước đối với các doanh nghiệp buôn bán, phân phối hay nhập khẩu thực phẩm chức năng.

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu. CFS bao gồm cả các giấy chứng nhận mang tính đặc thù hoặc mang đầy đủ nội dung của CFS và các loại giấy chứng nhận có nội dung tương tự.

Quy định về vận chuyển hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Trong quá trình sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn thì sẽ cần vận chuyển các sản phẩm này, vậy những điều kiện nào cần đáp ứng theo quy định của pháp luật về vận chuyển mặt hàng này? Chuyên viên của Luật Doanh Trí xin tư vấn cụ thể như sau:

Xin giấy phép nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Trong trường hợp nào thì hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn phải thực hiện thủ tục xin giấy phép nhập khẩu? Và trình tự, thủ tục xin giấy phép nhập khẩu ra sao? Trong bài viết dưới đây, Luật Doanh Trí sẽ giải đáp câu hỏi trên.

Liên hệ với chúng tôi