Đang gửi...

Văn bản pháp luật

10 CHÍNH SÁCH NỔI BẬT CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM NHẰM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ ĐẦU TƯ SAU DỊCH COVID -19

10 CHÍNH SÁCH NỔI BẬT CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM NHẰM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ ĐẦU TƯ SAU DỊCH COVID -19

BẢN TIN SỐ 01 CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 4/2020

BẢN TIN SỐ 01 CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 4/2020

Bản tin cập nhật văn bản pháp luật số 03/2019

Vừa qua, một số văn bản pháp luật có liên quan đến các lĩnh vực thương mại, doanh nghiệp, thuế, đầu tư và sở hữu trí tuệ đã được ban hành, bao gồm: i) Nghị định số 37/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch; ii) Nghị định số 39/2019/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; iii) Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; iv) Thông tư số 21/2019/TT-BTC Hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ.

Bản tin cập nhật văn bản pháp luật số 02/2019

Trong tháng 03/2019, một số văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và nhà đầu tư đã được ban hành, bao gồm: i) Nghị định quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động; ii) Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời; iii) Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.

Bản tin cập nhật văn bản pháp luật số 01/2019

Một số thông tin đáng chú ý về các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và nhà đầu tư trong tháng 2/2019

Văn bản pháp luật đất đai mới cập nhật 2019

Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai - Cập nhật mới nhất 2019

Liên hệ với chúng tôi