Đang gửi...
Banner trái

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NHÀ ĐẦU TƯ PHẢI ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ MỚI NHẤT NĂM 2022

Views 60
Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật. Vì vậy, Luật Doanh Trí xin cung cấp tới quý khách hàng một số thông tin hữu ích thông qua bài viết “ Những trường hợp nhà đầu tư phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư mới nhất năm 2022”

Mục lục

I. Căn cứ pháp lý

- Luật đầu tư 2020;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

II. Khái quát chung

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

- Nội dung Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm các thông tin sau:

+ Tên Dự án đầu tư.
+ Nhà đầu tư.
+ Mã số Dự án đầu tư.
+ Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.
+ Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
+ Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).
+ Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
+ Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

 Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

 Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

+ Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
+ Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là việc Nhà đầu tư điều chỉnh, thay đổi các thông tin của Dự án khác với thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư mà Nhà đầu tư đã được cấp.

III. Trường hợp nhà đầu tư phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

- Căn cứ vào khoản 2 Điều 41 luật Đầu tư 2020 về  Điều chỉnh dự án đầu tư: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo đó, nếu Nhà đầu tư thay đổi các thông tin dưới đây thì phải làm thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:

+ Thay đổi Thông tin của Chủ đầu tư;

+ Thay đổi Tên Dự án;

+ Thay đổi Mục tiêu dự án, Quy mô Dự án;

+ Thay đổi Địa điểm thực hiện Dự án;

+ Thay đổi Diện tích đất sử dụng;

+ Thay đổi vốn đầu tư;

+ Thay đổi tiến độ góp vốn;

+ Thay đổi tiến độ thực hiện của dự án;

+ Thay đổi thời hạn hoạt động của dự án.

- Căn cứ vào khoản 3 Điều 41 luật Đầu tư 2020: Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

b) Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;

c) Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

d) Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;

đ) Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

e) Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

g) Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

Trường hợp để nghị điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư trước khi điều chỉnh dự án đầu tư

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư thì có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

Trên đây là những thông tin giải đáp thắc mắc của Quý khách hàng về vấn đề “Những trường hợp nhà đầu tư phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư mới nhất năm 2022”. Để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn về vấn đề này Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Doanh Trí theo một trong các phương thức sau:

Hotline: 024 88 83 83 83

Email: Contact@luatdoanhtri.vn

Luật Doanh Trí rất hân hạnh khi được đồng hành cùng Quý Khách hàng!

Bài viết ngày được thực hiện bởi: Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Chức vụ: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

CÔNG TY TNHH
LUẬT DOANH TRÍ

TƯ VẤN PHÁP LUẬT
MIỄN PHÍ 24/7

024.88.83.83.83

ĐẶT HẸN LUẬT SƯ, YÊU
CẦU DỊCH VỤ

024.88.83.83.83

Contact Us

Banner Contact