Đang gửi...

ĐỊA ĐIỂM LÀM SỔ ĐỎ TẠI BÌNH PHƯỚC

Bình Phước là một tỉnh Đông Nam Bộ, có 3 huyện biên giới là Bù Gia Mập, Bù Đốp và Lộc Ninh với chiều dài đường biên 260,433 km. Đây là địa bàn trung chuyển giữa Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, nên Bình Phước có địa hình rất đa dạng, gồm cả địa hình cao nguyên, đồi núi và đồng bằng. Với địa hình và điều kiện giao thương thuận lợi, Bình Phước là một tỉnh có tiềm năng phát triển. Chính vì thế vấn đề đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Phước là một trong những vấn đề nóng hổi và vì vậy nên cũng hay xảy ra tranh chấp cũng như các vấn đề pháp lý phát sinh. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng này liên quan đến xác nhận quyền sử dụng đất. Vì những thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thường rất lan man, khiến các cá nhân, tổ chức phải đi lên đi xuống mà không được việc.

Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực đất đai, Luật Doanh Trí thấu hiểu được những khó khăn mà Quý khách hàng đang gặp phải. Vì vậy chúng tôi mong muốn mang tới cho Quý khách hàng những thông tin cần thiết nhất về những vấn đề pháp lý phát sinh trong việc làm sổ đỏ. Những thông tin này sẽ được tóm tắt qua bài viết sau đây.

1. Hiểu thế nào về sổ đỏ?

Các loại đất được cấp theo sổ đỏ rất đa dạng, bao gồm đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, làm muối và đất làm nhà ở thuộc nông thôn. Sổ này có màu đỏ đậm và do UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp cho chủ sử dụng.

Ngoài ra, đa phần sổ đỏ được cấp cho hộ gia đình (vì thường gắn với đất nông nghiệp, lâm nghiệp…) nên khi chuyển nhượng hoặc thực hiện các giao dịch dân sự nói chung liên quan đến quyền sử dụng đất thì phải có chữ ký của tất cả các thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên có tên trong sổ hộ khẩu của hộ gia đình đó. Trong khi đó, đối với sổ hồng thì khi chuyển nhượng, giao dịch chỉ cần chữ ký của người hoặc những người đứng tên trên Giấy chứng nhận.

2. Vai trò của việc làm sổ đỏ tại Bình Phước

 - Việc làm sổ và cấp GCNQSDĐ là căn cứ pháp lý đầy đủ để giải quyết mối quan hệ về đất đai, cũng là cở sở pháp lý để nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sử dụng đất của họ.

– Việc làm sổ đỏ có vai trò quan trọng, là căn cứ để xây dựng các quyết định cụ thể, như các quyết định về đăng kí, theo dõi biến động kiếm soát các giao dịch dân sự về đất đai.

– Không những buộc người sử dụng đất phải nộp nghĩa vụ tài chính mà còn giúp cho họ được đền bù thiệt hại về đất khi bị thu hồi

–  Giúp xử lý vi phạm về đất đai.

– Thông qua việc làm sổ đỏ và được cấp GCNQSDD, nhà nước có thể quản lý đất đai trên toàn lãnh thổ, kiểm soát được việc mua bán, giao dịch trên thị trường và thu được nguồn tài chính lớn hơn nữa.

– Căn cứ xác lập quan hệ về đất đai, là tiền đề để phát triển kinh tế xã hội. giúp cho các cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất, yên tâm đầu tư trên mảnh đất của mình

 

3. Điều kiện để được cấp sổ đỏ tại Bình Phước

  • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
  • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

4. Trình tự, thủ tục làm sổ đỏ tại Bình Phước

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người đang sử dụng đất nếu có nhu cầu cấp Sổ đỏ thì cần chuẩn bị Hồ sơ với đầy đủ giấy tờ theo 02 trường hợp: Có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Bước 2: Nộp hồ sơ

- Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai (hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định UBND cấp tỉnh).

- Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu.

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý
Tiếp nhận hồ sơ

Trường hợp 1: Nếu hồ sơ đủ

- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận;

- Viết và đưa Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp;

Trường hợp 2: Nếu hồ sơ thiếu

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung (trong thời hạn 03 ngày làm việc).

Xử lý yêu cầu cấp Sổ

Trường hợp 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã

- Thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có).

- Thực hiện kiểm tra và xác nhận về thửa đất theo các nội dung sau:

+ Kiểm tra hồ sơ; xác nhận hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký;

+ Xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất, sự phù hợp với quy hoạch đối với trường hợp không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất;

+ Xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sở hữu tài sản theo quy định;

+ Xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt đối với nhà ở, công trình xây dựng;

+ Xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ.

- Niêm yết công khai kết quả kiểm tra, xác nhận về thửa đất tại 02 nơi trong thời hạn 15 ngày:

+ Tại trụ sở UBND cấp xã;

+ Tại khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.

- Xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Trường hợp 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai

Xác nhận thông tin về thửa đất:

- Gửi hồ sơ đến UBND cấp xã để lấy ý kiến xác nhận về thửa đất và tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký và xác nhận các thông tin khác về thửa đất.

- Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ xác nhận về hiện trạng thửa đất.

- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);

- Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Sổ đỏ vào đơn đăng ký;

Gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế:

- Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu tiền cho người có yêu cầu cấp sổ và người nhận được thông báo có nghĩa vụ nộp tiền và chứng từ (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp phải nộp tiền).

Chuẩn bị hồ sơ và chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Khi nhận được hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện công việc sau:

- Kiểm tra hồ sơ và trình UBND cấp huyện ký cấp Sổ đỏ.

- Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký đất đai.

Cập nhật thông tin về việc cấp Sổ đỏ:

Khi nhận được Sổ đỏ đã được cấp, Văn phòng đăng ký đất đai tiến hành:

- Cập nhật bổ sung việc cấp Sổ đỏ vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

- Xác nhận vào bản chính giấy tờ việc đã cấp Sổ đỏ theo quy định.

Bước 4: Trả kết quả

- Văn phòng đăng ký đất đai trao Sổ đỏ cho người được cấp đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc gửi Sổ đỏ cho UBND cấp xã để trao hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã.

 

 

Trên đây là những tư vấn sơ bộ Luật Doanh Trí gửi đến Quý khách hàng. Với uy tín và kinh nghiệm đã và đang tạo dựng, chúng tôi tin rằng mọi khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi đều sẽ cảm thấy hài lòng và cái mà chúng tôi hướng đến cũng chính là sứ mệnh của Luật Doanh Trí đó chính là "tuân thủ pháp luật" và thỏa mãn nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng tạo nền tảng và cảm hứng cho sự thành công của Quý khách hàng!

Nếu như quý khách hàng có nhu cầu tư vấn, thực hiện thủ tục hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn, hướng dẫn thực hiện.

Hotline: 0911.233.955

Email: luatdoanhtri@gmail.com

Luật Doanh Trí rất hân hạnh khi được đồng hành và hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

 

 

Liên hệ với chúng tôi