Đang gửi...

ĐÁNH GIÁ ĐỂ THỪA NHẬN PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM CỦA PHÒNG THỬ NGHIỆM NƯỚC XUẤT KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Trong lĩnh vực chăn nuôi thì khâu chọn thức ăn chăn nuôi là một vấn đề quan trọng liên quan đến chất lượng và năng suất. Thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam đang có sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Trong đó, tỷ trọng thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu nhập khẩu ngày càng tăng nhanh. Chủ yếu nhập khẩu phục vụ chế biến, phối trộn cho sản xuất trong nước hoặc gia công gia tăng chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, để nhập khẩu và kinh doanh nhóm sản phẩm này, doanh nghiệp cần nắm được thủ tục và quy định của cơ quan quản lý nhà nước về đánh giá để thừa nhận phương pháp thử nghiệm của phòng thí nghiệm nước ngoài xuất khẩu thức ăn chăn nuôi. Nhận thấy nhu cầu đó, Luật Doanh Trí xin cung cấp bài viết sau nhằm giải đáp những vướng mắc của Quý khách hàng về đánh giá để thừa nhận phương pháp thử nghiệm của phòng thí nghiệm nước ngoài xuất khẩu thức ăn chăn nuôi.

Cơ sở pháp lý:

- Nghị định 13/2020/NĐCP

- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

I. Thành phần hồ sơ đánh giá để thừa nhận phương pháp thử nghiệm của phòng thí nghiệm nước ngoài xuất khẩu thức ăn chăn nuôi

– Đơn đề nghị thừa nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của phòng thử nghiệm nước xuất khẩu (theo Mẫu số 10.TĂCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).

– Giấy chứng nhận phòng thử nghiệm của nước xuất khẩu được công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 hoặc văn bản chỉ định, thừa nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu.

– Danh mục máy móc, thiết bị thử nghiệm phù hợp với phương pháp thử nghiệm bao gồm các thông tin: Tên máy móc, thiết bị; thời gian đưa vào sử dụng và thời gian kiểm định, hiệu chuẩn kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn còn hiệu lực do phòng thử nghiệm của nước xuất khẩu cung cấp.

– Quy trình thử nghiệm và hồ sơ thẩm định, xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thử nghiệm trên nền mẫu thức ăn chăn nuôi do phòng thử nghiệm của nước xuất khẩu cung cấp.

– Kết quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng (nếu có) do phòng thử nghiệm của nước xuất khẩu cung cấp.

II. Điều kiện để thừa nhận đánh giá để thừa nhận phương pháp thử nghiệm của phòng thí nghiệm nước ngoài xuất khẩu thức ăn chăn nuôi

Phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của phòng thử nghiệm nước xuất khẩu được thừa nhận khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Được tổ chức công nhận quốc gia hoặc tổ chức công nhận quốc tế công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại nước xuất khẩu chỉ định, thừa nhận, trong đó có phạm vi công nhận là thức ăn chăn nuôi hoặc thực phẩm.

– Có máy móc, thiết bị, dụng cụ phù hợp với phương pháp thử nghiệm và tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025.

– Có phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi được thẩm định, xác nhận giá trị sử dụng.

(Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi)

III. Trình tự đánh giá để thừa nhận phương pháp thử nghiệm của phòng thí nghiệm nước ngoài xuất khẩu thức ăn chăn nuôi

Tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định 13/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 05/03/2020) quy định về trình tự thừa nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của phòng thử nghiệm nước xuất khẩu như sau:

-Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Cục Chăn nuôi thẩm định hồ sơ và tổ chức đánh giá thực tế tại phòng thử nghiệm (nếu cần thiết).

-Trường hợp kết quả thẩm định, đánh giá đạt yêu cầu, Cục Chăn nuôi ban hành quyết định thừa nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của phòng thử nghiệm nước xuất khẩu;

-Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

-Quyết định thừa nhận có hiệu lực tối đa 03 năm.

Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm,  Luật Doanh Trí cung cấp các dịch vụ và giải đáp những thắc mắc pháp lý của quý khách hàng liên quan tới đánh giá để thừa nhận phương pháp thử nghiệm của phòng thí nghiệm nước ngoài xuất khẩu thức ăn chăn nuôi như sau:

Tư vấn sơ bộ cho Quý khách hàng về các vấn đề pháp lý liên quan;

Soạn thảo các loại giấy tờ, hồ sơ cần thiết cho Quý khách hàng;

Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ; nhận kết quả tại cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Doanh Trí qua một trong các phương thức sau để được tư vấn miễn phí về đánh giá để thừa nhận phương pháp thử nghiệm của phòng thí nghiệm nước ngoài xuất khẩu thức ăn chăn nuôi.

Hotline: 0911.233.955

Email: luatdoanhtri@gmail.com

Liên hệ với chúng tôi