Đang gửi...

Bản tin cập nhật văn bản pháp luật số 01/2019

Trong tháng 02/2019, một số thông tin đáng chú ý về các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và nhà đầu tư bao gồm:

        i) Nghị định sửa đổi , bổ sung một số quy định hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

        ii) Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định về hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

1. Nghị định sửa đổi, một số quy định hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Ngày 21/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ.

Một số quy định nổi bật đã được tiến hành sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:

Một là, bổ sung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với trường hợp hợp thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Theo đó, khi thời hạn thuê nhỏ hơn thời hạn của loại đất được quy định tại Bảng giá đất thì giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ được xác định theo công thức sau:

Giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ = Giá đất tại Bảng giá đất/70 năm  X  thời hạn thuê đất

Hai là, sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ khai lệ phí trước bạ. Thành phần hồ sơ khai lệ phí trước bạ đối với đất cũng yêu cầu phải nộp bản chính, bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

- Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu;

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có), trừ trường hợp đã nộp bản chính theo quy định;

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của nhà, đất; giấy tờ hợp pháp về chuyển giao tài sản ký kết giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản.

Ba là, sửa đổi, bổ sung một số trường hợp được miễn lệ phí trước bạ.

Nghị định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 10/04/2019.

2. Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định về hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Ngày 28/02/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 02/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Nội dung Thông tư này bao gồm một số điểm nổi bật, cụ thể như sau:

Một là, các tổ chức không có tư cách pháp nhân (thành lập và hoạt động hợp pháp) được phép mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trước đây, pháp luật chỉ cho phép những tổ chức là pháp nhân mới được phép mở tài khoản tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. So với tình hình thực tiễn, đặc biệt là bối cảnh toàn cầu hóa, chính sách pháp luật đã cởi mở hơn.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 23/2014/TT-NHNN, đối tượng mở tài khoản thanh toán đã được bổ sung thêm, bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân; Hộ kinh doanh cá thể; và Các tổ chức khác (như chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng luật sư…).

Hai là, bãi bỏ một điều kiện về việc sử dụng tài khoản thanh toán. Cụ thể, quy định việc “chủ tài khoản thanh toán của cá nhân là người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi sử dụng tài khoản thanh toán phải có tài sản riêng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ theo quy định pháp luật dân sự” được bãi bỏ. Việc bãi bỏ điều khoản này giúp việc sử dụng tài khoản thanh toán được dễ dàng hơn, phù hợp với tình hình thực tế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 01/3/2019, bãi bỏ Thông tư 32/2016/TT-NHNN và Thông tư 02/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

Rất hân hạnh được đồng hành và hợp tác cùng Quý khách hàng!

Liên hệ Hotline: 0911.233.955 hoặc Email: luatdoanhtri@gmail.com

Vui lòng xem thêm dịch vụ khác tại Luật Doanh Trí

Liên hệ với chúng tôi