Đang gửi...

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định năm 2020

Nửa đầu năm 2020 xảy ra sự cố dịch bệnh COVID19. Dẫn tới tình trạng nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động buộc phải tiến hành thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế. Cụ thể:

Đối với người nộp thuế thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản về việc tạm ngừng kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi người nộp thuế đã đăng ký theo quy định. Sau đó, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế về các thông tin trên.

Đối với người nộp thuế thuộc đối tượng đăng ký cấp mã số thuế trực tiếp tại cơ quan thuế thì trước khi tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh

Luật Doanh Trí cung cấp tới Quý Doanh nghiệp nội dung về thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định năm 2020 như sau:

1. Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty:

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh nộp tới cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế gồm có:

  • Thông báo Về việc tạm ngừng hoạt động của công ty. Nội dung thông báo gồm:

- Tên, địa chỉ trụ sở, mã số thuế;

- Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh;

- Lý do tạm ngừng kinh doanh;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh, của chủ hộ kinh doanh.

  • Kèm theo thông báo phải có quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
  • Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền cho Công ty luật thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

2. Thời hạn hoàn thanh thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty

Thời gian tạm ngừng kinh doanh công ty là 03 – 05 ngày làm việc. Thời gian này bắt đầu tính kể từ sau ngày nhận được hồ sơ có đầy đủ chữ ký và đóng dấu của khách hàng. Ngày làm việc là ngày các cơ quan Đăng ký kinh doanh làm việc, trừ thứ 7, chủ nhật.

3. Nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp tạm dừng hoạt động

Về nghĩa vụ thuế của Doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có những lưu ý sau đây:

+ Nghĩa vụ thuế môn bài:

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh.

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

+ Nghĩa vụ quyết toán thuế:

Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

            Lưu ý:

  1. Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử và ấn phẩm (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở chính và địa điểm kinh doanh của công ty về tạm ngừng hoạt động trong thời hạn 36 giờ.
  2. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.
  3. Trong quá trình tạm ngừng doanh nghiệp công ty vẫn phải đóng thuế môn bài và nộp báo cáo tài chính cho những tháng chưa tạm ngừng hoạt động trong năm.

 

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu tiến hành thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Doanh Trí để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất qua các hình thức sau:

Hotline:  0911.233.955 

Email: luatdoanhtri@gmail.com

Luật Doanh Trí rất hân hạnh khi được đồng hành và hợp tác cùng Quý khách hàng!

Liên hệ với chúng tôi