Đang gửi...

Thủ tục đăng ký sáng chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc áp dụng các quy luật tự nhiên. Việc đăng ký sáng chế đem lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu. Do đó, nếu muốn khai thác được hết lợi ích mà sáng chế đem lại thì chủ sở hữu phải thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình đăng ký sáng chế. Trong bài viết dưới đây, Luật Doanh Trí sẽ cung cấp các thông tin về thủ tục đăng ký sáng chế để Quý khách hàng tham khảo.

1. Sáng chế là gì?

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ hiện hành thì “Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc áp dụng các quy luật tự nhiên.”

2. Thủ tục đăng ký sáng chế

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ hiện hành, thủ tục đăng ký sáng chế bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Tiếp nhận đơn

Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký theo một trong hai hình thức như sau:

- Nộp đơn đăng ký trực tiếp; hoặc

- Gửi đơn đăng ký qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn

Cục sở hữu trí tuệ kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không .

- Trường hợp đơn hợp lệ về hình thức, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

- Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn trong đó nêu rõ:

+ Lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối.

+ Ấn định thời hạn 02 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/ sửa chữa không đạt yêu cầu/ không có ý kiến phản đối/ ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

Bước 3: Công bố đơn

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

- Cục sở hữu trí tuệ chỉ tiến hành thẩm định nội dung khi có đơn yêu cầu thẩm định nội dung.

- Cục sở hữu trí tuệ đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ

- Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

- Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ và người đăng ký sáng chế nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

3. Thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký sáng chế

- Thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn

- Công bố đơn hợp lệ:

+ Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn (nếu đơn không có ngày ưu tiên), hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

+ Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

- Thẩm định nội dung: 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung (nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn) hoặc kể từ ngày công bố đơn (nếu yêu cầu đó được nộp trước ngày công bố đơn)

4. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cấp Văn bằng bảo hộ

- Người có quyền khiếu nại:

+ Người nộp đơn có quyền khiếu nại việc từ chối chấp nhận đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ,từ chối cấp Văn bằng bảo hộ.

+ Người yêu cầu xét nghiệm nội dung đơn sáng chế,giải pháp hữu ích có quyền khiếu nại quyết định cấp cấp Văn bằng bảo hộ và không phải nộp lệ phí khiếu nại.

+ Bất người thứ ba nào cũng có quyền khiếu nại quyết định cấp Văn bằng và phải nộp lệ phí khiếu nại theo quy định. 

- Thủ tục khiếu nại:

+ Nội dung khiếu nại phải được thể hiện thành văn bản,trong đó phải nêu rõ họ,tên và địa chỉ của người khiếu nại; số, ngày ký, nội dung Quyết định hoặc Thông báo bị khiếu nại; số đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ liên quan; tên đối tượng cần được bảo hộ nêu trong đơn; nội dung,lý lẽ,dẫn chứng minh hoạ cho lý lẽ khiếu nại; đề nghị cụ thể về việc sửa chữa hoặc huỷ bỏ Quyết định hoặc kết luận liên quan;

+ Đơn khiếu nại phải được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ trong thời hạn 01 tháng tính từ ngày ra Quyết định hoặc Thông báo. Đơn khiếu nại nộp sau thời hạn nêu trên không được xem xét.

+ Trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày nhận được khiếu nại,Cục Sở hữu trí tuệ phải có ý kiến trả lời bằng văn bản cho Người khiếu nại.

+ Nếu không đồng ý với ý kiến trả lời của Cục Sở hữu trí tuệ, Người khiếu nại có quyền khiếu nại với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc khởi kiện theo thủ tục tố tụng hành chính. Trường hợp khiếu nại với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, trong thời hạn 60 ngày tính từ ngày nhận được đơn khiếu nại,Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phải thông báo kết quả giải quyết khiếu nại cho Người khiếu nại.

5. Dịch vụ đăng ký sáng chế của công ty Luật Doanh Trí

Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và tinh thần làm việc trách nhiệm cao, Luật Doanh Trí cung cấp dịch vụ ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ nhằm hỗ trợ Quý khách hàng trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến Đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Các dịch vụ bao gồm:

- Với chi phí thấp và thủ tục nhanh gọn, chúng tôi sẽ giúp khách hàng thực hiện việc tra cứu thông tin về sáng chế, tư vấn điều kiện đăng ký, đánh giá khả năng bảo hộ của sáng chế.

- Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị tài liệu và thông tin cần thiết phục vụ cho việc đăng ký sáng chế.

- Soạn thảo hồ sơ đăng ký, chuyển cho khách hàng tham khảo hồ sơ và đại diện khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ.

- Theo dõi hồ sơ đăng ký, kịp thời sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)

- Trực tiếp nhận Bằng độc quyền sáng chế, thông báo và chuyển cho khách hàng lưu giữ.

- Tư vấn cho khách hàng các vấn đề khác có liên quan theo yêu cầu của khách hàng

 

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký sáng chế, vui lòng liên hệ với Luật Doanh Trí qua một trong các hình thức sau để được tư vấn miễn phí:

Hotline: 0911.233.955

Email: luatdoanhtri@gmail.com

Website: luatdoanhtri.vn

Luật Doanh Trí rất mong được hợp tác với Quý khách hàng!

Trân trọng./.

 

Liên hệ với chúng tôi