Đang gửi...

Thay đổi trụ sở chính công ty

Trong quá trình vận hành công ty, vì rất nhiều lý do khác nhau mà các doanh nghiệp phát sinh nhu cầu thay đổi địa điểm kinh doanh (trụ sở). Tuy nhiên, để có thể thay đổi trụ sở chính công ty, doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định của pháp luật hiện hành, tùy thuộc vào vị trí đặt trụ sở mới, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành các quy trình và thủ tục khác nhau:

1. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký thay đổi trụ sở công ty bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên); quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần); quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh); quyết định của chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên).

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Trong đó, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ và trả kết quả

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

2. Trường  hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký

Theo Nghị định số 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014: “Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.”

Bước 1: Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan thuế

Doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh trụ sở khác quận nộp hồ sơ lên chi cục thuế cũ để chốt thuế hiện tại và nhận kết quả.

Hồ sơ bao gồm:

 • Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở khác quận
 • Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở
 • Công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế chuyển quận.
 • Giấy đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực.
 • Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ

Thời hạn thủ tục hoàn thành tại Chi Cục thuế thông thường là 10- 15 ngày làm việc.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký thay đổi trụ sở công ty bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 
 • Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên); danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với công ty TNHH một thành viên); danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần); danh sách thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh).
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Lưu ý: quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Trong đó thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế)
 • Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
 • Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực), địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 3: Nộp hồ sơ và trả kết quả

Thực hiện như trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

3. Dịch vụ của Luật Doanh Trí về thủ tục thay đổi trụ sở công ty

 • Tư vấn, các điều kiện và các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến thay đổi trụ sở công ty.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.
 • Tư vấn các thủ tục sau thay đổi trụ sở công ty
 • Hướng dẫn khách hàng viết hóa đơn, thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành.

Luật Doanh Trí cam kết về chất lượng dịch vụ, đảm bảo uy tín, hiệu quả và chính xác cho khách hàng,

Vui lòng liên hệ Hotline:  0911.233.955 hoặc Email: luatdoanhtri@gmail.com

Luật Doanh Trí rất hân hạnh được đồng hành và hợp tác cùng quý khách!

Liên hệ với chúng tôi