Đang gửi...

Thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

1. Điều kiện kinh doanh bất động sản

Tổ chức, cá nhân muốn hoạt động kinh doanh bất động sản phải đáp ứng được những điều kiện nhất định.

Điều kiện về chủ thể

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) trừ các trường hợp sau:

 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên
 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản.

- Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Điều kiện về vốn

Doanh nghiệp kinh doanh phải đăng ký vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ đồng trừ trường hợp kinh doanh dịch vụ bất động sản

Điều kiện về chứng chỉ hành nghề:

 • Doanh nghiệp khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản;
   
 • Doanh nghiệp khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản;
   
 • Doanh nghiệp khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu -có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.

2. Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp gồm các nội dung sau:

 • Tên doanh nghiệp.
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).
 • Ngành, nghề kinh doanh
 • Vốn điều lệ.
 • Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần
 • Số lượng lao động.
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh

- Điều lệ công ty.

- Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên đối với công ty TNHH

- Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân đối với công ty cổ phần, các thành viên đối với công ty TNHH
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đối với công ty cổ phần, thành viên đối với công ty TNHH

Bước 2 Nộp hồ sơ và đợi kết quả.

Có 2 cách thức nộp hồ sơ như sau:

- Nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Lưu ý: Không nhất thiết người đại diện pháp luật của công ty phải đi nộp hồ sơ. Người đại diện pháp luật của công ty có thể ủy quyền cho người khác đi nộp thay. Nếu trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền cần có giấy ủy quyền hợp lệ.

- Nộp hồ sơ online tại cổng thông tin điện tử quốc gia.

Sau 03 ngày làm việc theo lịch hẹn bạn quay lại để cập nhật tình hình, nếu hồ sơ phải sửa thì bạn phải sửa đổi bổ sung, nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì bạn sẽ được nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp có thể đăng kí thành lập một cách nhanh gọn, chính xác và tiết kiệm chi phí, Luật Doanh Trí cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói, với chi phí chỉ từ 2.500.000 VNĐ.

Ngoài ra, Luật Doanh Trí sẽ hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí 03 tháng cho Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty, đồng thời cam kết rằng sẽ không phát sinh thêm các chi phí khác ngoài giá gói dịch vụ mà công ty cung cấp.

Liên hệ Hotline:  0911.233.955 hoặc Email: luatdoanhtri@gmail.com

Luật Doanh Trí hân hạnh được đồng hành và hợp tác cùng Quý khách!

Liên hệ với chúng tôi