Đang gửi...

Quyền ưu tiên trong đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Trong thực tiễn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, quy định về quyền ưu tiên là một trong những căn cứ quan trọng để Cục sở hữu trí tuệ xem xét có cấp văn bằng bảo hộ cho người nộp đơn hay không. Chính vì lý do đó, Luật Doanh Trí xin đưa ra một số thông tin cơ bản về Quyền ưu tiên trong đăng ký kiểu dáng công nghiệp để Quý khách hàng tham khảo.

1. Quyền ưu tiên là gì?

Quyền ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hiểu là quyền của người nộp đơn trên cơ sở một đơn hợp lệ lần đầu tiên đã được nộp tại một quốc gia khác là thành viên điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên, trong một thời hạn nhất định, người nộp đơn có thể nộp đơn yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đó tại một quốc gia thành viên khác và đơn nộp sau đó được coi như nộp cùng ngày với đơn đầu tiên.

2. Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên

- Nguyên tắc này được áp dụng khi có nhiều người khác nhau cùng nộp đơn đăng ký bảo hộ cho các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau. Trong trường hợp này, văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho đơn nào đáp ứng được các điều kiện:

● Đơn hợp lệ

● Đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số tất cả các đơn đó.

(Ngày nộp đơn là ngày được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu trí tuệ tiếp nhận hoặc là ngày nộp đơn quốc tế đối với đơn được nộp theo điều ước quốc tế).

- Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì:

● Nếu các bên thỏa thuận được thì văn bằng bảo hộ được cấp cho duy nhất một đơn đăng ký trong số các đơn theo thỏa thuận của tất cả những người nộp đơn.

● Nếu không thỏa thuận được thì tất cả các đơn đăng ký đều bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

3. Nguyên tắc ưu tiên

- Quyền ưu tiên được áp dụng khi có ít nhất 2 đơn cùng đăng ký bảo hộ cho cùng một kiểu dáng công nghiệp.

- Người nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ được hưởng quyền ưu tiên nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

● Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước khác là thành viên của điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, có thỏa thuận áp dụng quyền ưu tiên.

● Người nộp đơn là công dân Việt Nam, công dân nước ngoài cư trú hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước khác quy định.

● Trong đơn có nêu rõ yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và nộp bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên.

● Đơn được nộp trong thời hạn ấn định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

● Đơn đăng ký đươc nộp trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên. Thời hạn ưu tiên được bắt đầu kể từ ngày nộp đơn đầu tiên, ngày nộp đơn đầu tiên đó không tính trong thời hạn ưu tiên.

● Nộp đủ lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

- Trong một đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở nhiều đơn khác nhau được nộp sớm hơn với điều kiện phải chỉ ra nội dung tương ứng giữa các đơn nộp sớm hơn ứng với nội dung trong đơn.

- Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên có ngày ưu tiên là ngày nộp đơn đầu tiên tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hay tại một nước thành viên khác của điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết trước khi nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam trong thời hạn nhất định. Ngày ưu tiên là căn cứ quan trọng để cấp văn bằng bảo hộ trong trường hợp có 2 đơn cùng đăng ký bảo hộ cho cùng kiểu dáng công nghiệp.

- Ví dụ: A nộp đơn yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp X tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam ngày 01/01/2017, B cũng nộp yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trùng với kiểu dáng công nghiệp X tại Cục sở hữu trí tuệ ngày 01/01/2017 nhưng có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên đăng kí kiểu dáng công nghiệp đó nộp tại Nhật Bản vào ngày 10/10/2016 thì ngày ưu tiên của B là ngày 10/10/2016. Khi đó, đơn đăng ký của A sẽ bị từ chối.

Tuy nhiên, Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành còn quy định kiểu dáng công nghiệp không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày công bố ở các trường hợp sau:

▪ Kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký.

▪ Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học.

▪ Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

 

Trên đây là những thông tin cơ bản về quyền ưu tiên trong đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Doanh Trí.

Hotline: 0911.233.955 hoặc Email: luatdoanhtri@gmail.com

Luật Doanh Trí rất hân hạnh khi được đồng hành cùng Quý Khách hàng!

Trân trọng./.

 

Liên hệ với chúng tôi