Đang gửi...

LỆ PHÍ LÀM SỔ ĐỎ TẠI HÀ NỘI

Khi xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ), theo quy định của pháp luật cần phải nộp lệ phí cấp sổ đỏ lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất, người sử dụng đất còn phải nộp lệ phí cấp Sổ đỏ theo quy định. Vậy, mức lệ phí mới nhất tại Hà Nội là bao nhiêu? Cách tính như nào? Sau đây Luật Doanh Trí sẽ giải đáp cho bạn đọc!

1. Lệ phí trước bạ:

Thuế trước bạ hay còn gọi là lệ phí trước bạ là một khoản phí phải đóng cho cục thuế nhà nước khi mua một tài sản có giá trị như : xe máy, ô tô, nhà đất trước khi đưa vào sử dụng. Nói một cách đơn giản dễ hiểu thì phí trước bạ là khoản phí để đăng ký sở hữu tài sản với cơ quan nhà nước

Nhà, đất là đối tượng phải chịu lệ phí trước bạ. Khi làm thủ tục cấp Sổ đỏ, người sử dụng sẽ phải nộp khoản lệ phí này.

Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Lệ phí trước bạ = Giá tính lệ phí trước bạ x Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ %.

Trong đó:

- Giá tính lệ phí trước bạ với đất là giá đất tại Bảng giá đất do UBND cấp thành phố ban hành.

- Mức thu lệ phí trước bạ với nhà, đất là 0,5%.

2. Lệ phí cấp Sổ đỏ

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất.

Theo Điều 3 của Thông tư nêu trên quy định, đây là khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định (Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội).

Tại Hà Nội, mức lệ phí này dao động từ 10.000 đồng - 25.000 đồng nếu cá nhân, hộ gia đình, của tổ chức là 100.000 đồng xin Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất); từ 50.000 đồng - 100.000 đồng đối với cá nhân, còn tổ chức là 500.000 đồng nếu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo Nghị quyết 20/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

3. Tiền sử dụng đất.

Theo Nghị định 43/2014 NĐ-CP, đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất gồm người được Nhà nước giao đất để sử dụng vào các mục đích sau:

  • Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai.
  • Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 Luật Đất Đai 2013
  • Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.

Điều 3 Luật Đấy Đai 2013 quy định tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Căn cứ tính tiền sử dụng đất được quy định bao gồm: Diện tích đất; Mục đích sử dụng đất; Giá đất tính thu tiền sử dụng đất. Riêng giá đất tính thu tiền sử dụng đất được căn cứ theo Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định. Cụ thể:

Tiền sử dụng đất phải nộp

=

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất

x

Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất

-

Tiền sử dụng đất được giảm (nếu có)

-

Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có)

 

Bên cạnh đó, Luật Doanh Trí hỗ trợ việc tư vấn và làm dịch vụ sang tên sổ đỏ, Tách sổ đỏ, sang nhượng mua bán sổ đỏ nhà đất, thủ tục sang tên sổ đỏ nhà chung cư và đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho quý khách hàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hưởng các dịch vụ ưu đãi!

Mọi thông tin xin liên hệ đến Hotline: 0911.233.955 hoặc Email: luatdoanhtri@gmail.com!

 

Liên hệ với chúng tôi