Đang gửi...

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Trong các loại hình doanh nghiệp hiện nay, công ty cổ phần được coi là loại hình phổ biến nhất. Tuy nhiên việc thành lập và hoạt công ty cổ phần phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật dẫn đến chủ sở hữu cần có hiểu biết nhất định về mặt pháp lý liên quan đến thủ tục thành lập công ty. Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014, bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng trong quy trình thành lập công ty cổ phần đó là chuẩn bị hồ sơ. So với các loại hình công ty khác, hồ sơ thành lập công ty cổ phần phức tạp hơn rất nhiều.

Căn cứ điều 23 Luật Doanh Nghiệp 2014, hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Theo điều 24 Luật Doanh nghiệp 2014, giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp phải có những nội dung sau:

- Tên doanh nghiệp.

- Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có)

- Ngành nghề kinh doanh

- Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.

- Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần.

- Thông tin đăng ký thuế.

- Số lượng lao động.

- Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

2. Điều lệ công ty

Theo điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014 Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

- Ngành, nghề kinh doanh;

- Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần;

-  Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;

- Quyền và nghĩa vụ của cổ đông đối với công ty cổ phần;

- Cơ cấu tổ chức quản lý;

- Người đại diện theo pháp luật

- Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

- Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;

- Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp

- Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

- Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

- Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

- Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần

3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Theo điều 26 Luật Doanh nghiệp 2014, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần được lập phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú và các đặc điểm cơ bản khác 

- Tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức 

- Họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú của người đại diện theo ủy quyền hoặc đại diện theo pháp luật của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức

- Số lượng cổ phần, loại cổ phần, loại tài sản, số lượng tài sản, giá trị của từng loại tài sản góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Trên đây là những nội dung cần thiết trong hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần. Nếu còn ý kiến thắc mắc nào khác mời quý khách liên hệ với văn phòng Luật Doanh Trí. Chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập công ty trọn gói chỉ từ 2.500.000 đ đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

Liên hệ Hotline:  0911.233.955 hoặc Email: luatdoanhtri@gmail.com

Luật Doanh Trí rất hân hạnh được đồng hành và hợp tác cùng quý khách!

Liên hệ với chúng tôi