Đang gửi...

ĐỊA ĐIỂM LÀM SỔ ĐỎ TẠI BÌNH THẠNH

Quận Bình Thạnh là một quận trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh gồm 20 phường dân số Quận Bình Thạnh năm 2019 khoảng 500.000 người với dân số đông, vị trí thuận lợi, kinh tế xã hội phát triển nên việc mua bán chuyển nhượng Bất động sản ở đây diễn ra rất sôi động. Có rất nhiều khách hàng đã liên hệ với Luật Doanh Trí tư vấn về việc đăng ký biến động quyền sử dụng đất, hướng dẫn cách thức làm Sổ đỏ tại Quận Bình Thạnh- Tp. Hồ Chí Minh, chính vì vậy trong phạm vi bài viết này Luật Doanh Trí xin được tư vấn về việc đăng ký cấp mới sổ đỏ và việc đăng ký biến động( sang tên) sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau.

Như chúng ta đã biết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất vì vậy khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì chúng ta mới có thể thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất…....

1. Những trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất.   

Việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại điều 100 Luật Đất đai 2013 bao gồm các trường hợp sau:

- Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

-  Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

-  Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

-  Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

Trường hợp Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản như trên mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật Đất Đai 2013 có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

2.1. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

Trường hợp chứng nhận quyền sử dụng đất:

+  Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;

+  Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất.

Trường hợp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là nhà ở:

+ Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu);

+Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ;

+ Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được liệt kê tại phụ lục đính kèm.

Trường hợp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là công trình xây dựng:

+ Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu);

Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu rừng trồng theo quy định tại Điều 32 nghị định số 43/2014/NĐ-CP được liệt kê tại phụ lục đính kèm.

Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm:

+ Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu);

Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu cây lâu năm theo quy định tại Điều 34 nghị định số 43/2014/NĐ-CP được liệt kê tại phụ lục đính kèm.

Lưu ý:

Người nộp giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được lựa chọn một trong các hình thức sau:

Nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực;

Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao;

Nộp bản chính giấy tờ.

* Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính: (Điều 4 Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT)

+ Bản chính Tờ khai Lệ phí trước bạ (theo Mẫu);

+ Bản chính Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật về thuế (nếu có) (theo Mẫu);

+ Bản chính Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các Khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai;

+ Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Ngoài các giấy tờ theo quy định trên, khi làm thủ tục cấp Sổ đỏ cần xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

- Số lượng hồ sơ: 1 bộ

2.2. Nộp hồ sơ

Người sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận Bình Thạnh.

2.3.  Thời hạn giải quyết.

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời hạn giải quyếtkhông tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

    Trên đây là những tư vấn về việc xin cấp Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp có một số giấy tờ về Quyền sử dụng đất tại Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại Quận Bình Thạnh.

Theo khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013, đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận mà thực hiện quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất,... Như vậy sau khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải đăng ký biến động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thành phần hồ sơ đối với trường hợp đăng ký biến động như sau:

+ Đơn đăng ký biến động theo Mẫu số 09/ĐK.

+ Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho.

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo Mẫu số 03/BĐS-TNCN.

+ Các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế (nếu có).

+ Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ theo Mẫu số 01.

+ Giấy tờ chứng minh thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có).

- Nơi nộp hồ sơ:

+ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Bình Thạnh

+ Hộ gia đình, cá nhân nộp tại UBND cấp xã nơi có đất (xã, phường, thị trấn) nếu có nhu cầu.

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện sẽ gửi thông tin sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

- Sau khi nhận được thông báo nộp tiền (thuế, lệ phí) thì nộp theo thông báo.

- Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thông tin chuyển nhượng, tặng cho vào Sổ địa chính và ghi xác nhận vào Giấy chứng nhận.

- Trả kết quả

* Thời gian giải quyết: Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời hạn thực hiện không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 20 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Thời hạn trên không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ,…

4. Dịch vụ làm sổ đỏ của Luật Doanh Trí:

     Với sự mệnh phục vụ tốt nhất lợi ích của khách hàng cùng đội ngũ Luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm, chuyên xử lý các công việc và trường hợp phức tạp liên quan đến vấn đề đất đai. Dịch vụ chúng tôi mang đến cho các khách hàng bao gồm toàn bộ các công đoạn trong tiến trình thực hiện thủ tục xin Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng quy định của pháp luật và nhanh chóng.

- Tư vấn pháp lý cho khách hàng tại Quận Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh trước khi thực hiện dịch vụ xin cấp sổ đỏ:

  • Đánh giá xem xét thông tin khách hàng cung cấp;
  • Tư vấn những điều kiện để được nhà nước cấp sổ đỏ
  • Tư vấn chuẩn bị tài liệu, giấy tờ cần thiết để xin cấp sổ đỏ;
  • Tư vấn liên quan khác theo yêu cầu khách hàng.

- Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục xin cấp mới sổ đỏ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

  • Soạn thảo, kê khai Hồ sơ xin làm sổ đỏ cho khách hàng;
  • Đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước để xin các giấy tờ pháp lý cần thiết
  • Đại diện cho khách hàng nộp Hồ sơ.
  • Theo dõi cập nhật tình trạng Hồ sơ.
  • Nhận sổ đỏ và bàn giao sổ đỏ cho khách hàng

Nếu quý khách hàng mong muốn được giúp đỡ và sử dụng dịch vụ hợp thức hóa nhà đất tại Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh xin vui lòng liên hệ theo hình thức sau :

Hotline: 0911.233.955 – 024.6293.8326

Email: luatdoanhtri @gmail.com

Luật Doanh Trí rất hân hạnh khi được đồng hành và hợp tác cùng Quý khách hàng.

 

 

Liên hệ với chúng tôi