Đang gửi...

Đăng ký lưu hành chế phẩm diệt muỗi

Đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng (diệt muỗi) là việc làm bắt buộc trước khi đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Việc làm này chứng tỏ các sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước, được Nhà nước cho phép lưu hành trên thị trường. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được quy trình đăng ký lưu hành chế phẩm diệt muỗi, cụ thể đó là nhang diệt muỗi và bình xịt diệt muỗi.

1. Điều kiện đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng

- Điều kiện đối với chế phẩm đăng ký lưu hành:

  • Độc tính của chế phẩm không thuộc nhóm Ia, Ib theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới đối với chế phẩm diệt côn trùng hoặc nhóm I, II theo phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất - GHS.
  • Không chứa hoạt chất có tên trong danh mục cấm sử dụng trong chế phẩm.
  • Chế phẩm có chứa hoạt chất thuộc danh mục hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm thì chỉ được đăng ký lưu hành với phạm vi sử dụng đã được quy định.
  • Được sản xuất tại cơ sở đã công bố đủ điều kiện sản xuất (đối với chế phẩm sản xuất trong nước) hoặc có Giấy chứng nhận lưu hành tự do (đối với chế phẩm nhập khẩu).

Cụ thể:

Đối với Nhang diệt muỗi chỉ gồm nhang chứa một hoặc nhiều chất gồm: alpha-cypermethrin (ISO), bendiocarb (ISO), bifenthrin (ISO), chlorfenapyr (ISO), cyfluthrin (ISO), deltamethrin (INN, ISO), etofenprox (INN), fenitrothion (ISO), lambda- cyhalothrin (ISO), malathion (ISO), pirimiphos-methyl (ISO) hoặc propoxur (ISO).

Đối với Bình xịt xua, diệt muỗi chỉ bao gồm chế phẩm chứa một hoặc nhiều chất gồm: alpha- cypermethrin (ISO), bendiocarb (ISO), bifenthrin (ISO), chlorfenapyr (ISO), cyfluthrin (ISO), deltamethrin (INN, ISO), etofenprox (INN), fenitrothion (ISO), lambda-cyhalothrin (ISO), malathion (ISO), pirimiphos- methyl (ISO) hoặc propoxur (ISO)

- Cơ sở được đứng tên đăng ký lưu hành mới chế phẩm bao gồm:

  • Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong nước là chủ sở hữu chế phẩm hoặc văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam mà thương nhân đó là chủ sở hữu chế phẩm;
  • Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong nước được chủ sở hữu chế phẩm ủy quyền đăng ký;
  • Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được chủ sở hữu chế phẩm ủy quyền đăng ký.

2. Hoàn thành đăng ký lưu hành chế phẩm diệt muỗi

A. Hồ sơ đăng ký lưu hành chế phẩm diệt muỗi

- Văn bản đề nghị đăng ký lưu hành mới.

- Giấy tờ về tư cách pháp nhân của cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất.

- Giấy ủy quyền thực hiện việc đăng ký lưu hành trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 20 Nghị định 91/2016/NĐ-CP.

- Tài liệu kỹ thuật của chế phẩm đề nghị đăng.

- Kết quả kiểm nghiệm thành phần và hàm lượng hoạt chất trong chế phẩm (được bổ sung cùng Phiếu trả lời kết quả khảo nghiệm).

- Phiếu trả lời kết quả khảo nghiệm (được bổ sung sau khi Bộ Y tế có văn bản cho phép khảo nghiệm).

- Mẫu nhãn của chế phẩm.

- Giấy chứng nhận lưu hành tự do (đối với chế phẩm nhập khẩu).

- Tài liệu, kết quả nghiên cứu về an toàn và hiệu lực hoặc khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới hoặc các tổ chức quốc tế tương đương về việc sử dụng chế phẩm trong lĩnh vực gia dụng và y tế (đối với chế phẩm có chứa hoạt chất hoặc có dạng sản phẩm lần đầu tiên đăng ký tại Việt Nam).

B. Quy trình đăng ký lưu chế phẩm diệt muỗi

- Nộp hồ sơ đến Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế;

- Sau khi nhận được hồ sơ và phí thẩm định, Bộ Y tế gửi cho cơ sở đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Bộ Y tế thông báo bằng văn bản cho cơ sở đăng ký lưu hành về việc bổ sung, sửa đổi hồ sơ hoặc cho phép hoặc không cho phép khảo nghiệm;

- Nếu phải bổ sung, sửa đổi hồ sơ, trong thời hạn 90 ngày phải hoàn chỉnh hồ sơ, giải trình rõ những nội dung bổ sung, sửa đổi và gửi Bộ Y tế;

Nếu không còn sửa đổi, bổ sung , Bộ Y tế thông báo cho cơ sở  đăng ký về việc cho phép hoặc không cho phép khảo nghiệm.

- Sau khi có văn bản cho phép khảo nghiệm, cơ sở đăng ký hoàn thành việc kiểm nghiệm , khảo nghiệm và nộp kết quả khảo nghiệm, kiểm nghiệm. Ngày tiếp nhận kết quả kiểm nghiệm, khảo nghiệm được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Bộ Y tế có trách nhiệm thông báo cho cơ sở về việc yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ, cấp hoặc không cấp số đăng ký lưu hành

C. Cách thức nộp hồ sơ

Quý khách hàng có thể nộp hồ sơ đăng ký lưu hành bằng một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại Cục Quản lý môi trường y tế;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện, lưu ý: ngày nhận được hồ sơ hợp lệ được tính từ ngày Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế nhận được thông báo chuyển khoản về việc đã nhận được phí thẩm định hồ sơ.

- Nộp hồ sơ trực tuyến.

Trên đây là tư vấn của Luật Doanh Trí về “Đăng ký lưu hành chế phẩm diệt muỗi”. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký lưu hành chế phẩm diệt muỗi vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Doanh Trí qua các hình thức sau:

Hotline: 0911.233.955 

Email: luatdoanhtri@gmail.com

Gói dịch vụ đăng ký lưu hành chế phẩm diệt muỗi của Luật Doanh Trí bao gồm:

- Tư vấn sơ bộ cho Quý khách hàng về các vấn đề pháp lý liên quan đến điều kiện và thủ tục đăng ký lưu hành chế phẩm diệt muỗi.

- Soạn thảo các loại giấy tờ, hồ sơ cần thiết cho Quý khách hàng.

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm diệt muỗi tại Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế.

- Đại diện Quý khách hàng theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ từ phía Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế

- Đại diện Quý khách hàng nhận Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm diệt muỗi và bàn giao lại cho Quý khách hàng

Luật Doanh Trí rất hân hạnh khi được đồng hành và hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

 

Liên hệ với chúng tôi