Đang gửi...

Đăng ký giải pháp hữu ích

Giải pháp hữu ích là một trong những tài sản trí tuệ có giá trị lớn đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên trên thực tế, không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu và áp dụng các quy định pháp luật một cách kịp thời, hiệu quả để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Để giúp Quý khách hàng nắm rõ các quy định và trình tự đăng ký giải pháp hữu ích, Luật Doanh Trí đưa ra các thông tin cơ bản về đăng ký giải pháp hữu ích như sau:

1. Giải pháp hữu ích là gì?

Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

2. Chủ thể có quyền đăng ký giải pháp hữu ích

Luật sở hữu trí tuệ quy định chỉ những tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký giải pháp hữu ích:

- Tác giả, đồng tác giả tạo ra giải pháp hữu ích bằng công sức và chi phí của mình.

- Người thừa kế hợp pháp giải pháp hữu ích.

- Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

3. Điều kiện cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Để được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì một giải pháp hữu ích phải đáp ứng các điều kiện về tính mới, về khả năng áp dụng công nghiệp và không thuộc các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa giải pháp hữu ích. Cụ thể là:

- Về tính mới của giải pháp hữu ích: giải pháp hữu ích được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới bất kỳ hình thức nào ở trong nước hoặc ở nước ngoài tính tới thời điểm trước ngày nộp đơn đăng ký hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký giải pháp hữu ích được hưởng quyền ưu tiên.

+ Giải pháp hữu ích được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về giải pháp hữu ích đó.

+ Giải pháp hữu ích không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày đăng ký/ công bố thuộc một trong các trường hợp sau:

● Giải pháp hữu ích bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký giải pháp hữu ích.

● Giải pháp hữu ích được người có quyền đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học.

● Giải pháp hữu ích được người có quyền đăng ký trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia hoặc của quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

- Về khả năng áp dụng công nghiệp của giải pháp hữu ích:

Giải pháp hữu ích được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của Giải pháp hữu ích và thu được kết quả ổn định.

- Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa giải pháp hữu ích:

● Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học.

● Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính.

● Cách thức thể hiện thông tin.

● Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ.

● Giống thực vật, giống động vật.

● Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh.

● Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

4. Trình tự, thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích

Bước 1: Tiếp nhận đơn

Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký theo một trong hai hình thức như sau:

- Nộp đơn đăng ký trực tiếp; hoặc

- Gửi đơn đăng ký qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn

Cục sở hữu trí tuệ kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không .

- Trường hợp đơn hợp lệ về hình thức, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

- Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn trong đó nêu rõ:

+ Lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối.

+ Ấn định thời hạn 02 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/ sửa chữa không đạt yêu cầu/ không có ý kiến phản đối/ ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

Bước 3: Công bố đơn

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

- Cục sở hữu trí tuệ chỉ tiến hành thẩm định nội dung khi có đơn yêu cầu thẩm định nội dung.

- Cục sở hữu trí tuệ đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (tính mới, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ

- Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

- Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ và người đăng ký sáng chế nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

5. Dịch vụ đăng ký giải pháp hữu ích của Luật Doanh Trí

Dịch vụ pháp lý Luật Doanh Trí cung cấp trong lĩnh vực đăng ký giải pháp hữu ích bao gồm:

- Tư vấn, tra cứu, đánh giá khả năng đăng ký giải pháp hữu ích.

- Soạn thảo hồ sơ đăng ký giải pháp hữu ích và đại diện Quý khách hàng nộp đơn đăng ký giải pháp hữu ích tại Cục sở hữu trí tuệ.

- Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ.

- Đại diện Quý khách hàng nhận và trả lời các công văn của Cục sở hữu trí tuệ liên quan đến việc thẩm định hồ sơ.

- Đại diện Quý khách hàng nộp các khoản phí, lệ phí theo yêu cầu của Cục sở hữu trí tuệ trong quá trình thẩm định hồ sơ.

- Tiếp nhận và gửi Quý khách hàng bản gốc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

- Tiến hành các thủ tục, gia hạn, chuyển nhượng, xử lý vi phạm giải pháp hữu ích.

 

Trên đây là tư vấn của Luật Doanh Trí. Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký giải pháp hữu ích vui lòng liên hệ trực tiếp tới Luật Doanh Trí để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Hotline: 0911.233.955  hoặc Email: luatdoanhtri@gmail.com

Luật Doanh Trí rất hân hạnh khi được đồng hành cùng Quý Khách hàng!

Trân trọng./.

Liên hệ với chúng tôi