Đang gửi...

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN CHO VIDEO

Đăng ký bản quyền video là cách thức để bảo vệ những video của chính mình khỏi trường hợp sao chép trái phép, upload lên trang cá nhân khác khi chưa được phép. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho các bạn thông tin về “Đăng ký bản quyền cho video”.

Căn cứ pháp lý:
- Luật Sở hữu trí tuệ 2005;

- Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019;

- Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018.

1. Thủ tục đăng ký bản quyền cho video

Đăng ký bản quyền video là đăng ký quyền tác giả cho video.

- Tác giả, chủ sở hữu video có thể nộp hồ sơ đăng ký theo một trong hai cách sau:

+ Trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng).

+ Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ nộp trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng).

2. Hồ sơ đăng ký bản quyền cho video

Các tài liệu bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng ký bản quyền cho video bao gồm:

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan trên trang web của Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch.

- 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả.

 01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

- Giấy uỷ quyền (trong trường hợp người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền).

- Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ (trong trường hợp người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa).

- Văn bản đồng ý của các đồng tác giả (trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả).

- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (trong trường hợp quyền tác giả thuộc sở hữu chung).

Các tài liệu (3), (4), (5) phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

3. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ.

- Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

Trên đây là những thông tin về "Đăng ký bản quyền cho video”. Để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn về vấn đề này, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Doanh Trí theo một trong các phương thức sau:

Hotline: (+84) 911.233.955 – (024) 6293 8326

Email: luatdoanhtri@gmail.com

Luật Doanh Trí rất hân hạnh khi được đồng hành cùng Quý Khách hàng!

Trân trọng./.

 

Liên hệ với chúng tôi