Đang gửi...

Công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với nước rửa chén

Hiện nay, cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cho nước rửa chén mà chỉ áp dụng hình thức công bố tiêu chuẩn chất lượng. Theo Mục 3.2 Chương IV Thông tư 21/2007/TT-BKHCN hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quy định: “Người đứng đầu cơ sở xem xét và quyết định bằng văn bản về việc công bố TCCS . Hồ sơ dự thảo TCCS được lưu trữ tại cơ sở”. Do đó Doanh nghiệp chỉ cần ban hành quyết định bằng văn bản về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đồng thời đảm bảo sản xuất sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố mà không cần đến cơ quan nhà nước để đăng ký chất lượng. Đây chính là hình thức doanh nghiệp tự công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn trên hàng hóa hoặc một trong các phương tiện gồm: bao bì hàng hóa, nhãn hàng hóa, tài liệu kèm theo sản phẩm hàng hóa.

I. Căn cứ cơ sở pháp lý

Việc công bố tiêu chuẩn chất lượng cơ sở được căn cứ vào Thông tư 21/2007/TT-BKHCN về việc Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

II. Yêu cầu, căn cứ và phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

1. Yêu cầu đối với tiêu chuẩn cơ sở

- Tiêu chuẩn cơ sở không được trái với quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật hiện hành.

- Tiêu chuẩn cơ sở cần được xây dựng phù hợp với trình độ tiến bộ khoa học và công nghệ, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của cơ sở.

2. Căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, nhu cầu và khả năng thực tiễn của cơ sở. Các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài tương ứng được khuyến khích sử dụng để xây dựng hoặc chấp nhận thành tiêu chuẩn cơ sở.

3. Phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

Tiêu chuẩn cơ sở có thể được xây dựng theo những phương thức cơ bản sau:

- Chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng thành tiêu chuẩn cơ sở;

- Xây dựng mới tiêu chuẩn cơ sở trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm;

- Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn cơ sở hiện hành.

III. Ưu điểm và nhược điểm của công bố tiêu chuẩn cơ sở

- Ưu điểm:

  • Hồ sơ đơn giản, dễ dàng thực hiện.
  • Chi phí thấp;
  • Thời gian thực hiện nhanh.

- Nhược điểm

  • Chỉ áp dụng cho những sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật theo quy định;
  • Không được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận, đóng dấu;
  • Tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm của sản phẩm được công bố.

IV. Xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở

Hiện nay, Luật Doanh Trí có dịch vụ xây dựng và công bố Tiêu chuẩn cơ sở cho các doanh nghiệp. Trình tự thực hiện bao gồm:

Bước 1: Tiếp nhận các thông tin về sản phẩm: tên, nhãn hiệu, thành phần, thông số kỹ thuật...

Bước 2: Lên chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm cần công bố Tiêu chuẩn cơ sở và gửi trung tâm kiểm nghiệm được Nhà nước chỉ định/xác nhận.

Tùy theo thành phần bản chất của từng loại nước rửa chén mà có các chỉ tiêu chính sau:

- Chỉ tiêu cảm quan (màu sắc, mùi vị, trạng thái);

- Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu;

- Chỉ tiêu vệ sinh về hóa lý, vi sinh vật, kim loại nặng.

Bước 3: Soạn hồ sơ bao gồm:

- Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm;

- Bản thông tin chi tiết sản phẩm (phạm vi áp dụng, thành phần, yêu cầu kỹ thuật, quy cách, bao gói, ghi nhãn…);

- Phiếu kết quả kiểm nghiệm.

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ hoàn chỉnh gửi doanh nghiệp ký tên, đóng dấu và lưu giữ.

V. Thời gian thực hiện

07 – 10 ngày: Kiểm nghiệm sản phẩm tùy vào từng loại sản phẩm.

01 ngày: Hoàn thiện hồ sơ và gửi doanh nghiệp.

Trên đây là ý kiến tư vấn sơ bộ tới Quý khách về việc Công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với nước rửa chén.

Trong trường hợp còn vướng mắc, hoặc cần hỗ trợ thêm, Quý khách vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để tiếp tục được hỗ trợ.

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ với Luật Doanh Trí qua một trong các phương thức sau:

Hotline: 0911.233.955

Email: luatdoanhtri@gmail.com

Luật Doanh Trí rất hân hạnh khi được đồng hành cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Liên hệ với chúng tôi