Đang gửi...

Cấp Giấy phép đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Luật Doanh Trí là một trong những đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ xin Cấp Giấy phép đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn hàng đầu tại Việt Nam. Gói dịch vụ xin Cấp Giấy phép đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn của Luật Doanh Trí bao gồm:

- Tư vấn sơ bộ cho Quý khách hàng về các vấn đề pháp lý liên quan đến điều kiện và thủ tục xin Cấp Giấy phép đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn.

- Soạn thảo các loại giấy tờ, hồ sơ cần thiết cho Quý khách hàng.

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ đăng ký xin Cấp Giấy phép đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn tại Sở Y tế.

- Đại diện Quý khách hàng theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ từ phía Sở Y tế.

- Đại diện Quý khách hàng nhận Giấy chứng đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn từ Sở Y tế và bàn giao lại cho Quý khách hàng.

1. Chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn là gì?

Chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn là sản phẩm có chứa hoạt chất diệt côn trùng, diệt khuẩn, có tên thương mại riêng và được sử dụng trực tiếp để diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

2. Điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

- Điều kiện đối với cơ sở sản xuất chế phẩm:

Cơ sở là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật;

Đáp ứng các yêu cầu về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại các Điều 5 và 6 Nghị định 91/2016/NĐ-CP;

Hoàn thành việc công bố đủ điều kiện sản xuất chế phẩm theo quy định tại Điều 8 Nghị định 91/2016/NĐ-CP.

- Điều kiện về nhân sự:

+ Có ít nhất 01 người chuyên trách về an toàn hóa chất đáp ứng các yêu cầu sau:

Có trình độ từ trung cấp về hóa học trở lên;

Là người làm việc toàn thời gian tại cơ sở sản xuất;

Có văn bản phân công chuyên trách về an toàn hóa chất.

+ Đối với cơ sở sản xuất chế phẩm thuộc danh mục hóa chất nguy hiểm theo quy định của pháp luật về hóa chất, người trực tiếp điều hành sản xuất phải đáp ứng yêu cầu

Là người làm việc toàn thời gian tại cơ sở sản xuất;

Có văn bản phân công chuyên trách về an toàn hóa chất.

và có trình độ đại học về hóa học trở lên.

- Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị:

+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu:

  • Cất giữ, bảo quản hóa chất;
  • Xử lý, thải bỏ hóa chất tồn dư, chất thải và dụng cụ chứa hóa chất;
  • Phòng ngừa sự cố hóa chất, có trang thiết bị, lực lượng ứng phó sự cố hóa chất theo quy định của pháp luật về hóa chất.

+ Có phòng kiểm nghiệm kiểm nghiệm được thành phần và hàm lượng hoạt chất của chế phẩm do cơ sở sản xuất.

Trường hợp cơ sở sản xuất không có phòng kiểm nghiệm thì phải có hợp đồng thuê cơ sở kiểm nghiệm có đủ năng lực và đáp ứng các điều kiện sau:

3. Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn bao gồm:

- Văn bản công bố đủ điều kiện sản xuất chế phẩm;

- Bản kê khai nhân sự;

- Văn bản phân công người chuyên trách về an toàn hóa chất do người đại diện theo pháp luật của cơ sở ban hành.

Trường hợp cơ sở sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất nguy hiểm theo quy định của pháp luật về hóa chất, phải có thêm văn bản phân công người điều hành sản xuất của cơ sở sản xuất.

Trường hợp người điều hành sản xuất đồng thời là người chuyên trách về an toàn hóa chất thì văn bản phân công phải nêu rõ nội dung này;

- Sơ đồ mặt bằng nhà xưởng, kho.

Trường hợp sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất nguy hiểm theo quy định của pháp luật về hóa chất, phải bổ sung thêm giấy tờ chứng minh tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về khoảng cách an toàn của Bộ Công Thương;

- Danh mục trang thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất và ứng cứu sự cố hóa chất;

- Bảng nội quy về an toàn hóa chất;

- Danh mục các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất hoặc kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

4. Cơ quan có thẩm quyền: Sở Y tế

 

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Doanh Trí qua các hình thức sau:

Hotline: 0911 233 955 

Email: luatdoanhtri@gmail.com

Luật Doanh Trí rất hân hạnh khi được đồng hành và hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

 

 

Liên hệ với chúng tôi