Đang gửi...

Các loại hình doanh nghiệp hiện nay

Bước đầu tiên của việc thành lập doanh nghiệp chính là lựa chọn loại hình  phù hợp với các điều kiện, yêu cầu và phương án kinh doanh của chủ sở hữu. Để giúp khách hàng có được sự lựa chọn tốt nhất, Luật Doanh Trí xin được nêu ra một số đặc điểm riêng cũng như ưu, nhược điểm mỗi loại hình doanh nghiệp hiện nay. Từ đó quý khách hàng có thể cân nhắc và lựa chọn loại hình phù hợp với mình.

1. Doanh nghiệp tư nhân

Đây là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

a) Ưu điểm:

- Thủ tục thành lập công ty đơn giản.

- Chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tự do sử dụng lợi nhuận sau thuế.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập còn lại sau khi doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn về mọi hoạt động kinh doanh nên có thể dễ dàng hơn trong việc lấy lòng tin từ khách hàng và đối tác.

b) Nhược điểm:

- Doanh nghiệp tư  nhân không có tư cách pháp nhân

- Chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trước pháp luật dù đang cho thuê doanh nghiệp hoặc thuê người làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp.

- Do phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng cả tài sản của mình nên trường hợp doanh nghiệp phá sản thì chủ doanh nghiệp vẫn phải trả các khoản nợ bằng toàn bộ tài sản cá nhân của mình.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn

Loại hình lại chia ra làm 2 loại dựa theo số lượng người chủ sở hữu là công ty TNHH một thành viên do một tổ chức hay cá nhân là chủ sở hữu và công ty TNHH 2 thành viên trở lên do hai hay nhiều cá nhân tổ chức đồng chủ sở hữu:

* Đối với công ty TNHH một thành viên:

a) Ưu điểm:

- Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

- Có tư cách pháp nhân.

b) Nhược điểm:

- Khó khăn trong việc huy động vốn. Công ty TNHH một thành viên khi muốn tăng hoặc giảm vốn điều lệ bằng cách chuyển nhượng vốn góp cho người khác hoặc tiếp nhận phần vốn của thành viên mới thì phải chuyển đổi sang công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

- Không được phát hành cổ phiếu.

* Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

a) Ưu điểm:

- Có tư cách pháp nhân kể từ khi nhân

- Số lượng thành viên từ 2 đến 50 thành viên

- Các thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản trong phạm vi vốn góp.

- Hạn chế được sự gia nhập của người lạ vào công ty. Việc mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên trong công ty được luật pháp quy định khá chặt chẽ nên nhà quản lý dễ dàng kiểm soát được phần vốn góp của các thành viên

b) Nhược điểm:

- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên không có quyền phát hành cổ phiếu

- Chịu sự quản lý của pháp luật chặt chẽ  hơn so với các công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân.

3. Công ty Cổ Phần

Trong công ty cổ phần, vốn điều lệ công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Cổ đông là người sở hữu cổ phần trong công ty. Số lượng cổ đông của công ty cổ phần tối thiểu là 3 và không hạn chế số lương tối đa

a) Ưu điểm:

- Có tư cách pháp nhân

- Chủ sở hữu có thể tự do huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác

- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

- Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác  trừ các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết và các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trong vòng 3 năm đầu kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhg ký kinh doanh.

 b) Nhược điểm:

- Do công ty cổ phần không hạn chế cổ đông do đó dễ có sự phân hóa các nhóm cổ đông đối kháng nhau về mặt lợi ích nên việc quản lý, điều hành công ty sẽ phức tạp hơn.

- Việc thành lập công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc bởi pháp luật về chế độ tài chính, kế toán.

4. Công ty hợp danh

Công ty phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài ra các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn.

a) Ưu điểm:

-  Các thành viên góp vốn vào công ty hầu hết đều có quen biết và tin tưởng lẫn nhau cùng góp vốn làm kinh doanh. Do đó việc quản lý dễ dàng hơn các loại hình doanh nghiệp khác.

- Các thành viên dễ kết hợp với nhau khi làm việc  nhóm hơn, tạo hiệu quả cao hơn trong công việc.

- Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Do các thành viên góp vốn phải chịu trách nhiệm vô hạn nên dễ thuyết phục đối tác và khách hàng hơn khi kinh doanh.

b) Nhược điểm:

- Do phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty nên đối với các thành viên hợp danh của công ty có rủi ro hơn khi kinh doanh.

- Công ty không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Trên đây là một số thông tin về ưu nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, để biết thêm chi tiết hoặc để được tư vấn chuyên sâu, vui lòng liên hệ Luật Doanh Trí. Chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói đảm bảo uy tín - hiêu quả cho khách hàng.

Hotline:  0911.233.955 hoặc Email: luatdoanhtri@gmail.com

Luật Doanh Trí rất hân hạnh được đồng hành và hợp tác cùng quý khách!

 

 

Liên hệ với chúng tôi