Đang gửi...
Banner trái

THỦ TỤC TÁCH THỬA - HỢP THỬA ĐẤT MỚI NHẤT NĂM 2022 TẠI HÀ NỘI

Views 88
Hoạt động hợp, tách thửa đất tại địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 cần những hồ sơ gì? Thủ tục như thế nào? Thời gian trong bao lâu? Đặc biệt, cuối tháng 5 năm 2022 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 11/2017/QĐ-UBND trong đó siết chặt một số quy định về tách thửa đất. Nhằm hỗ trợ nâng cao kiến thức của bạn đọc, bài viết dưới đây của Luật Doanh Trí sẽ hướng dẫn cho Quý khách những thông tin cần thiết về thủ tục tách thửa, hợp thửa đất tại địa bàn thành phố Hà Nội theo các văn bản pháp luật mới nhất năm 2022.

Mục lục

Hoạt động hợp, tách thửa đất tại địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 cần những hồ sơ gì? Thủ tục như thế nào? Thời gian trong bao lâu? Đặc biệt, cuối tháng 5 năm 2022 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 11/2017/QĐ-UBND trong đó siết chặt một số quy định về tách thửa đất.  Nhằm hỗ trợ nâng cao kiến thức của bạn đọc, bài viết dưới đây của Luật Doanh Trí sẽ hướng dẫn cho Quý khách những thông tin cần thiết về thủ tục tách thửa, hợp thửa đất tại địa bàn thành phố Hà Nội theo các văn bản pháp luật mới nhất năm 2022.

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật đất đai 2013;

- Luật thủ đô 2012;

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP;

- Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;

- Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND thành phố Hà Nội.

2. Điều kiện để hợp, tách thửa đất:

Điều kiện hợp thửa đất:

Thủ tục hợp thửa đất chỉ áp dụng với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Đối với trường hợp hợp thửa đất, các thửa đất phải liền kề nhau và có cùng mục đích sử dụng mới được làm hồ sơ hợp thửa đất.

Các thửa đất thuộc khu vực không bắt buộc phải xây dựng công trình đúng khuôn mẫu, kiến trúc theo quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được phép hợp thửa.

Phần diện tích thửa đất sau khi hợp thửa không được vượt quá hạn mức theo quy định. Nếu ngoài hạn mức; người sử dụng đất sẽ bị hạn chế quyền lợi hoặc không được áp dụng các chế độ miễn giảm về đất đai theo quy định.

Trường hợp đất thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, phân lô theo quy hoạch được duyệt thì muốn hợp thửa phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án đó xem xét, giải quyết cụ thể.

Đối với trường hợp tách thửa đất:

Khoản 1 Khoản Điều 5 Quyết định 20/2017/QĐ-UBND quy định các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện sau: (i) Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3 mét trở lên; (ii) Có diện tích không nhỏ hơn 30 m2 đối với khu vực các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% hạn mới giao đất ở (mức tối thiểu) quy định tại Điều 3 Quy định này đối với các xã còn lại.

Khu đất phi muốn chia tách phải liền thửa, không bị chia cắt; có vị trí ít nhất một mặt tiếp giáp với tuyến đường hiện có, hoặc tuyến đường theo quy hoạch, có khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật chung khu vực. Có kích thước các cạnh của thửa đất từ 10m trở lên (đối với đất thương mại, dịch vụ và đất khác) hoặc 20m trở lên (đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp).

Các trường hợp không được tách thửa đất:

(i) Thửa đất nằm trong các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

(ii)Thửa đất gắn liền với diện tích nhà đang thuê của Nhà nước, mà người đang thuê chưa hoàn thành thủ tục mua nhà, cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

(iii) Thửa đất gắn liền với nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước đã bán, đã tư nhân hóa nhưng thuộc danh mục nhà biệt thự bảo tồn, tôn tạo theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố do UBND Thành phố phê duyệt.

(iv) Đất thuộc khu vực Nhà nước đã có Thông báo thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2013;

(v) Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

3. Hồ sơ hợp, tách thửa đất:

+ Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất

+ Hồ sơ thửa đất; biên bản xác định thực địa.

+ Chứng minh thư nhân dân hoặc sổ hộ khẩu người làm thủ tục hợp, tách thửa đất

4. Thủ tục hợp, tách thửa đất:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cách 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, phường nơi có đất nếu có nhu cầu.

Cách 2: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, thị xã, quận hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị hợp, tách thửa đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai địa phương sẽ tiến hành công việc:

- Lập hồ sơ trình UBND cấp huyện/quận cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới hợp thửa;

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Đối với hoạt động tách thửa đất:

- Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất và chuyển bản trích đo thửa đất mới tách cho người sử dụng đất để thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng một phần thửa đất mới tách.

Người yêu cầu hợp, tách thửa đất cũng cần phải hoàn thành các thủ tục đăng ký biến động đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền.

Lưu ý:

Theo Quyết định 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố không quy định việc tách thửa đất nông nghiệp mà chỉ quy định về điều kiện để được tách thửa đối với đất có mục đích sử dụng là để ở (đất ở tại nông thôn hoặc đất ở tại đô thị). Do đó, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không tiếp nhận hồ sơ yêu cầu tách thửa đất nông nghiệp và không cho phép người sử dụng đất được thực hiện tách thửa đất nông nghiệp.

Bước 3: Trả kết quả hồ sơ

Trong thời hạn không quá 03 ngày, cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phải trả kết quả cho người sử dụng đất.

5. Thời gian giải quyết:

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian thực hiện thủ tục hợp, tách thửa không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Trên đây là những thông tin giải đáp thắc mắc của Quý khách hành về thủ tục tách thửa - hợp thửa đất mới nhất năm 2022 tại Hà Nội . Để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn về vấn đề này Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Doanh Trí theo một trong các phương thức sau: 

Hotline: 0911.233.955 – (024) 6293 8326

Email: Contact@luatdoanhtri.vn

Luật Doanh Trí rất hân hạnh khi được đồng hành cùng Quý Khách hàng!

Trân trọng./.

Bài viết ngày được thực hiện bởi: nguyenthithuytrang

Chức vụ: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

CÔNG TY TNHH
LUẬT DOANH TRÍ

TƯ VẤN PHÁP LUẬT
MIỄN PHÍ 24/7

024.88.83.83.83

ĐẶT HẸN LUẬT SƯ, YÊU
CẦU DỊCH VỤ

024.88.83.83.83

Contact Us

Banner Contact