Đang gửi...

QUY TRÌNH KHẢO NGHIỆM THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Quy trình khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi

Khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi là việc đánh giá chất lượng, an toàn của thức ăn chăn nuôi đối với vật nuôi và môi trường thông qua việc nuôi dưỡng thử. Qua đó để đánh giá tính phù hợp của sản phẩm thức ăn chăn nuôi đối với vật nuôi. Khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi là việc rất quan trọng trong thủ tục lưu hành thức ăn chăn nuôi ra thị trường.

  • Căn cứ pháp lý:

- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020;

- Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi.

1. Quy trình khảo nghiệm đối với thức ăn chăn nuôi sản xuất mới trong nước

Thức ăn chăn nuôi mới phải được khảo nghiệm theo quy trình phù hợp với từng đối tượng vật nuôi. Trường hợp chưa có quy trình khảo nghiệm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thì khảo nghiệm theo quy trình do cơ sở khảo nghiệm tự xây dựng và được Hội đồng thẩm định đề cương khảo nghiệm chấp nhận.

 

Quy trình khảo nghiệm phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

1. Kiểm tra ban đầu:

Phân tích trong phòng thí nghiệm về thành phần hóa học, các chất dinh dưỡng, các chất độc hại của thức ăn khảo nghiệm theo tiêu chuẩn chất lượng công bố, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và yêu cầu của hội đồng thẩm định đề cương khảo nghiệm.

2. Đánh giá tác động của sản phẩm trên vật nuôi về khả năng sinh trưởng, phát triển, sức sản xuất của vật nuôi và môi trường, đảm bảo các yêu cầu:

a. Thời gian khảo nghiệm ít nhất 1 chu kỳ nuôi hoặc một giai đoạn nuôi, số lần lặp lại của mỗi công thức khảo nghiệm tối thiểu là 3 lần;

b. Bố trí khảo nghiệm phải phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi của vật nuôi;

c. Yếu tố kỹ thuật cần được đảm bảo thống nhất trong quá trình khảo nghiệm: Chất lượng con giống đưa vào khảo nghiệm phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; mật độ nuôi đúng theo tiêu chuẩn hoặc quy trình kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành. Các lô thí nghiệm và đối chứng có cùng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, chỉ khác biệt lô thí nghiệm và đối chứng là thức ăn khảo nghiệm.

Đề cương khảo nghiệm gồm các nội dung sau:

1. Mục đích nghiên cứu/khảo nghiệm:

2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu/khảo nghiệm:

a) Đánh giá chất lượng của sản phẩm bằng cảm quan, phân tích lý học và phân tích hóa học, chỉ tiêu an toàn (nêu cụ thể tên phương pháp cho từng chỉ tiêu cần đánh giá).

b) Đánh giá tác động trực tiếp của sản phẩm trên vật nuôi:

- Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu/khảo nghiệm.

- Đối tượng vật nuôi nghiên cứu/khảo nghiệm: Nêu rõ giống, tuổi hay khối lượng cơ thể, giai đoạn sinh trưởng, số lượng vật nuôi.

- Vật liệu khảo nghiệm: Nêu rõ nguyên liệu thức ăn, dụng cụ nghiên cứu/khảo nghiệm...

- Phương pháp thực hiện:

+ Phương pháp bố trí nghiên cứu/khảo nghiệm: Nêu cụ thể phương pháp.

+ Số lô khảo nghiệm, làm rõ sự khác nhau giữa các lô về yếu tố nghiên cứu/khảo nghiệm, sự giống nhau giữa các lô về yếu tố kỹ thuật và các điều kiện nghiên cứu/khảo nghiệm.

+ Số lần lặp lại: Lặp lại mấy lần, lặp lại cùng một thời điểm hay khác thời điểm.

+ Khẩu phần thức ăn dùng trong nghiên cứu/khảo nghiệm: Nêu rõ thành phần nguyên liệu, các yếu tố chính tạo nên sự khác biệt của các khẩu phần (ví dụ tỷ lệ sử dụng của thức ăn nghiên cứu/khảo nghiệm trong khẩu phần, phương pháp chế biến...).

+ Phương pháp nuôi dưỡng: Cho ăn/uống tự do hay hạn chế, dụng cụ cho ăn/uống...

+ Các chỉ tiêu theo dõi: Nêu các chỉ tiêu cần theo dõi để phản ánh được các kết quả của nghiên cứu/khảo nghiệm (các chỉ tiêu năng suất, kinh tế, sức khỏe, chất lượng sản phẩm và tác động đến môi trường...).

+ Phương pháp xử lý kết quả nghiên cứu/khảo nghiệm.

+ Số lượng nguyên liệu thức ăn nghiên cứu/khảo nghiệm cần sử dụng để nghiên cứu/khảo nghiệm.

Hồ sơ khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi:

  • Đơn đăng ký khảo nghiệm theo quy định Nhà nước;
  • Đề cương khảo nghiệm theo quy định Nhà nước;
  • Hợp đồng khảo nghiệm giữa cơ sở đăng ký khảo nghiệm với đơn vị thực hiện khảo nghiệm có tên trong danh sách được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận;
  • Bản cam kết của doanh nghiệp không vi phạm các quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hoá;
  • Bản sao chứng thực Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện

     

 

 2. Thừa nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi của nước xuất khẩu

Tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 13/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 05/03/2020) có quy định về hồ sơ thừa nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của phòng thử nghiệm nước xuất khẩu bao gồm:

- Đơn đề nghị thừa nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của phòng thử nghiệm nước xuất khẩu theo Mẫu số 10.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

- Giấy chứng nhận phòng thử nghiệm của nước xuất khẩu được công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 hoặc văn bản chỉ định, thừa nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu;

- Danh mục máy móc, thiết bị thử nghiệm phù hợp với phương pháp thử nghiệm bao gồm các thông tin: Tên máy móc, thiết bị; thời gian đưa vào sử dụng và thời gian kiểm định, hiệu chuẩn kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn còn hiệu lực do phòng thử nghiệm của nước xuất khẩu cung cấp;

- Quy trình thử nghiệm và hồ sơ thẩm định, xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thử nghiệm trên nền mẫu thức ăn chăn nuôi do phòng thử nghiệm của nước xuất khẩu cung cấp;

- Kết quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng (nếu có) do phòng thử nghiệm của nước xuất khẩu cung cấp.

3. Về quy trình thực hiện đăng ký khảo nghiệm

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo hướng dẫn theo từng loại sản phẩm sản xuất trong nước hay nhập khẩu nêu trên đến Cục Chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Cục Chăn nuôi kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký khảo nghiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị.

Thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định, Cục tiến hành thành lập Hội đồng thẩm định, tiến hành soát xét, phê duyệt nội dung đề cương khảo nghiệm. Thời gian thực hiện không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cấp quyết định phê duyệt đề cương khảo nghiệm cho tổ chức, cá nhân đề nghị nếu đảm bảo điều kiện. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

 

Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm,  Luật Doanh Trí cung cấp các dịch vụ và giải đáp những thắc mắc pháp lý của quý khách hàng liên quan tới lĩnh vực Chăn nuôi như sau:

  • Tư vấn sơ bộ cho Quý khách hàng về các vấn đề pháp lý liên quan;
  • Soạn thảo các loại giấy tờ, hồ sơ cần thiết cho Quý khách hàng;
  • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ; nhận kết quả tại cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Doanh Trí qua một trong các phương thức sau để được tư vấn miễn phí:

Hotline: 0911.233.955

Email: luatdoanhtri@gmail.com

Website: luatdoanhtri.vn

 

Liên hệ với chúng tôi